Quảng Bình: Thu ngân sách tăng 15,6% so với năm 2014

Tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2015 và triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2016 của Kho bạc nhà nước tỉnh Quảng Bình, đại diện lãnh đạo đơn vị cho biết, năm 2015, thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tổng thu ngân sách được 2.728 tỷ đồng, đạt 109% dự toán địa phương và đạt 136,7% dự toán Trung ương, tăng 15,6% so với năm 2014, trong đó thu nội địa đạt 2.540 tỷ đồng; xuất, nhập khẩu hơn 187,8 tỷ đồng.

Ảnh minh họa - nguồn internet. Ảnh minh họa - nguồn internet.

Kho bạc Nhà nước Quảng Bình cũng đã thực hiện thanh toán, chi trả cho các đơn vị sử dụng ngân sách trên 7.000 tỷ đồng. Công tác phối hợp thu ngân sách Nhà nước với các đơn vị liên quan được thực hiện tốt. Bên cạnh đó, việc tham mưu cho UBND tỉnh về xử lý nợ đọng thuế trong lĩnh vực xây dựng cơ bản, hoàn trả tạm ứng vốn đầu tư cũng thực hiện có hiệu quả.

Bước sang năm 2016, Kho bạc Nhà nước Quảng Bình tiếp tục đẩy mạnh công tác học tập, nghiên cứu, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, siết chặt kỷ cương, cải cách thủ tục hành chính, góp phần thực hiện thành công chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước, đồng thời phấn đấu hoàn thành vượt dự toán thu ngân sách được giao.

(PV)