Tháng 01/2013: KBNN kiểm soát chi gần 50.000 tỷ đồng chi thường xuyên

Theo Bộ Tài chính, trong tháng 01/2013, hệ thống kho bạc Nhà nước (KBNN) đã thực hiện kiểm soát chi gần 50.000 tỷ đồng chi thường xuyên của ngân sách Nhà nước (NSNN), đạt 7,4% dự toán; qua đó, đã phát hiện trên 4.500 khoản chi của 2.000 lượt đơn vị chưa chấp hành đúng thủ tục, chế độ quy định; tạm dừng và từ chối thanh toán trên 80 tỷ đồng.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Huy động vốn tính đến ngày 7/2/2013, Kho bạc Nhà nước đã huy động đạt 33.603,7 tỷ đồng bằng 112% so với kế hoạch quý I/2013.

Cũng theo Bộ Tài chính, tổng thu cân đối NSNN thực hiện tháng 01/2013 ước đạt 61.500 tỷ đồng, bằng 7,5% dự toán. Tổng chi NSNN thực hiện tháng 01/2013 ước đạt 72.195 tỷ đồng, bằng 7,4% dự toán.

Thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ số: 01/NQ-CP ngày 7/1/2013 về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2013; số: 02/NQ-CP ngày 7/1/2013 về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất-kinh doanh, hỗ trợ thị trường giải quyết nợ xấu; Bộ trưởng Bộ Tài chính ký Quyết định số 128/QĐ-BTC ngày 17/1/2013 ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính để thực hiện 02 Nghị quyết trên của Chính phủ. Theo đó, Bộ Tài chính đã giao cụ thể nhiệm vụ và thời hạn hoàn thành cho từng đơn vị, tổ chức trực thuộc, nhằm hoàn thành cao nhất mục tiêu, yêu cầu đặt ra đối với lĩnh vực tài chính - NSNN năm 2013. Theo kế hoạch hành động này có 37 nhiệm vụ do Bộ Tài chính chủ trì; 52 nhiệm vụ do Bộ Tài chính phối hợp với các Bộ ngành, địa phương thực hiện.

(Nhã Tường)