Tháng 4/2016: KBNN Cần Thơ thu NSNN đạt 5.836 tỷ đồng

(eFinance Online) - Kho bạc Nhà nước (KBNN) Cần Thơ vừa cho biết, tính đến ngày 20/4/2016, tổng thu NSNN trên địa bàn tỉnh là 5.836 tỷ đồng, trong đó: Thu nội địa là 2.345 tỷ đồng, đạt 31,15% dự toán, giảm 6,8% so với cùng kỳ; thu hải quan là 567 tỷ đồng, đạt 33,4% dự toán, giảm 12,6% so với cùng kỳ; thu của ngành Tài chính đạt 2.923 tỷ đồng.
Tháng 4/2016: KBNN Cần Thơ thu NSNN đạt 5.836 tỷ đồng

Tổng chi NSNN đến ngày 20/4/2016 là 5.766 tỷ đồng; Kiểm soát chi thường xuyên qua Kho bạc 3.063 tỷ đồng.

Cũng theo KBNN Cần Thơ, đơn vị này đã thực hiện thu hồi tạm cấp dự toán tháng 1 và tháng 2/2016 đối với các đơn vị đã giao dự toán chính thức theo quy định; gửi văn bản đôn đốc thu hồi tạm ứng, xử lý các tài khoản tạm thu, tạm giữ cho các đơn vị. 

Công tác quản lý tạm ứng và thu hồi tạm ứng vốn đầu tư XDCB theo chế độ quy định đã được KBNN Cần Thơ thực hiện hiệu quả với những giải pháp cụ thể, hoàn thành chỉ tiêu đăng ký giảm dư nợ tạm ứng với KBNN, qua đó duy trì số dư tạm ứng trên địa bàn ở mức hợp lý, không phát sinh mới các khoản tạm ứng quá hạn. Trong năm 2016, KBNN Cần Thơ tiếp tục đăng ký thu hồi số dư tạm ứng là 483,7 tỷ đồng trên tổng dư nợ 2015 về trước là 545,7 tỷ đồng, chiếm 89% tổng dư nợ; đến nay, thực hiện được 140,5 tỷ đồng, đạt 29,1% kế hoạch đăng ký.

(PV)