Tháng 8/2013: Huy động trái phiếu Chính phủ ước đạt 8.270 tỷ đồng

Kho bạc Nhà nước cho biết, trong 8 tháng năm 2013, hệ thống kho bạc Nhà nước (KBNN) đã thực hiện kiểm soát chi ước đạt 444.815 tỷ đồng chi thường xuyên của NSNN. Thông qua công tác kiểm soát chi ngân sách Nhà nước (NSNN), các đơn vị KBNN đã phát hiện trên 44.650 khoản chi của 20.200 lượt đơn vị chưa chấp hành đúng thủ tục, chế độ quy định và đã yêu cầu đơn vị bổ sung các thủ tục cần thiết.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Hệ thống KBNN đã tạm dừng chưa thanh toán với số tiền trên 802 tỷ đồng chi không đúng quy định (trong đó số thực từ chối thanh toán là 8,3 tỷ đồng).

Trong tháng 8/2013, hệ thống KBNN đã thực hiện kiểm soát ước đạt 56.766 tỷ đồng chi thường xuyên của NSNN qua KBNN. Thông qua công tác kiểm soát chi NSNN, các đơn vị KBNN đã phát hiện 5.600 khoản chi của 2.800 lượt đơn vị chưa chấp hành đúng thủ tục cần thiết; từ chối chưa thanh toán với số tiền khoảng 120 tỷ đồng, trong đó từ chối thực 1,2 tỷ đồng.

Thông qua kiểm soát thanh toán vốn đầu tư, hệ thống KBNN đã từ chối ước khoảng 35 tỷ đồng, số tiền từ chối này là do chủ đầu tư đề nghị thanh toán cao hơn giá trúng thầu, sai số học hoặc do không có trong hợp đồng, dự toán.

Tính từ đầu năm đến nay, KBNN huy động trái phiếu Chính phủ đạt tổng số 135.926,6 tỷ đồng, đạt 80% so với kế hoạch điều chỉnh. Riêng tháng 8, huy động TPCP ước đạt 8.270 tỷ đồng.

(Cát Tường)