Tháng 9/2013, KBNN Đồng Tháp thu ngân sách đạt 780.437 triệu đồng

Tin từ Kho bạc Nhà nước (KBNN) Đồng Tháp, trong tháng 9/2013, KBNN Đồng Tháp thu ngân sách đạt 780.437 triệu đồng, lũy kế 10.126.189 triệu đồng. Trong đó, thu ngân sách trung ương đạt 23.509  triệu đồng, lũy kế 361.408 triệu đồng; thu ngân sách địa phương đạt 756.928 triệu đồng, lũy kế 9.764.781 triệu đồng; thu chuyển giao giữa các cấp ngân sác đạt 4.920.375 triệu đồng.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Bên cạnh đó, KBNN Đồng Tháp đã thực hiện việc kiểm soát chi thường xuyên theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước; đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức, quy trình nghiệp vụ; đôn đốc các đơn vị thanh toán kịp thời các khoản tạm ứng. Trong tháng 9/2013, tổng chi ngân sách nhà nước 1.139.314 triệu đồng, lũy kế 12.138.563 triệu đồng.

(PV)