Thí điểm phân cấp nhiệm vụ quản lý tài khoản đăng nhập Tabmis đạt kết quả tốt

(eFinance Online) - Từ ngày 17/8/2015, Kho bạc Nhà nước đã phối hợp với Cục Tin học và Thống kê tài chính (Cục TH&TKTC) tổ chức triển khai mở rộng thêm cho 33 Sở Tài chính. 
Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Qua thời gian hỗ trợ, theo dõi và đánh giá tình hình vận hành của các đơn vị trong thời gian vừa qua, Kho bạc Nhà nước cho biết, nhìn chung, việc triển khai thí điểm phân cấp nhiệm vụ quản lý tài khoản đăng nhập Tabmis tại 33 Sở Tài chính về cơ bản đã đạt kết quả tốt, trong quá trình triển khai thực hiện không có vướng mắc lớn phát sinh, không gây xáo trộn hoặc tác động, ảnh hưởng đến công việc thường xuyên của các đơn vị. Các đơn vị đã bố trí cán bộ có đủ trình độ chuyên môn, kỹ thuật tin học để tiếp nhận và triển khai đầy đủ quy trình, tự làm chủ quy trình và kiểm soát tốt tình hình công việc được giao.

Tất cả 33 đơn vị đều đánh giá việc phân cấp nhiệm quản lý tài khoản Tabmis đã tạo điều kiện chru động hơn cho các Sở Tài chính trong việc vận hành hệ thống Tabmis, giảm bớt được quy trình, thurt ục hành chính, rút ngắn thời gian xử lý yêu cầu của các đơn vị trong quá trình tham gia vận hành hệ thống Tabmis, đặc biệt đối với các tình huống gấp, cần xử lý nhanh.

Các đơn vị đều đề nghị tiếp tục phân cấp và tiến tới áp dụng chính thức quy trình phân cấp nhiệm vụ quản lý tài khoản Tabmis cho các Sở Tài chính trên toàn quốc. 

Ngoài ra, các đơn vị cũng đánh giá cao sự nhiệt tình của Đội hỗ trợ Trung ương đã hỗ trợ các đơn vị xử lý nhanh chóng các vướng mắt phát sinh và mong muốn tiếp nhận được sự hỗ trợ của Trung ương để các đơn vị thực hiện nhiệm vụ quản lý tài khoản Tabmis đạt kết quả cao hơn. 

Được biết, Kho bạc Nhà nước đang trình Bộ Tài chính cho phép trước mắt tiếp tục triển khai cho 30 Sở Tài chính còn lại theo hình thức hướng dẫn bằng văn bản của Bộ Tài chính, tương tự như đã áp dụng với 33 Sở Tài chính trước đây.

(T.H)