Tình hình hoạt động của các kho bạc địa phương

Tính đến ngày 15/10/2013, Kho bạc Nhà nước (KBNN) Sóc Trăng thực hiện giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB) các nguồn, các cấp ngân sách trên đại bàn tỉnh là 1.346 tỷ đồng, đạt 72,9% kế hoạch năm.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Trong đó, thanh toán khối lượng hoàn thành là 1.188 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 88,3%; tạm ứng là 158 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 11,7%. So với cùng kỳ năm 2012, chỉ tiêu kế hoạch giao và vốn giải ngân đều tăng cụ thể: Kế hoạch vốn giao cao hơn là 270 tỷ đồng; số vốn giải ngân tăng 198 tỷ  đồng; tỷ lệ giải ngân tăng 0,1%. Trong tháng 10/2013, KBNN Sóc Trăng đã quản lý tiền, tài sản Nhà nước được an toàn tuyệt đối; thực hiện thu ngân sách nhà nước (NSNN) kịp thời và phân chia cho các cấp ngân sách đúng tỷ lệ quy định, tăng cường công tác kiểm soát chi NSNN trên địa bàn; thực hiện tốt chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất theo đúng các quy trình nghiệp vụ.của ngành.

** Hà Tĩnh: Tin từ KBNN Hà Tĩnh, tính đến ngày 30/9/2013, đơn vị này đã thu NSNN đạt mức 120% so với kế hoạch Trung ương giao (đạt 3.045.000 triệu đồng); doanh số kiểm soát chi thường xuyên qua KBNN của 4 cấp ngân sách bằng 76% tổng dự toán chi có tại KBNN. Trong quá trình kiểm soát, thanh toán các khoản chi thường xuyên, chi đầu tư xây dựng cơ bản và vốn các chương trình mục tiêu đã kiên quyết từ chối thanh toán những khoản tiền không đúng thủ tục, vi phạm chế độ, nguyên tắc với 60 món chi thường xuyên, số tiền 4.463 triệu đồng, loại trừ khỏi giá trị thanh toán vốn XDCB 3.840 triệu đồng.

Đặc biệt, với khối lượng tiền mặt qua quỹ tăng, ngoài việc chi thường xuyên còn phải làm thêm nhiệm vụ điều chuyển tiền cho huyện, nhưng 8.505 tỷ đồng đã được điều chuyển cho các KBNN huyện, thị xã đảm bảo thông suốt, an toàn, với 127 lượt điều chuyển; hơn 13 nghìn tỷ đồng được quản lý, thu chi một cách đầy đủ, an toàn (tăng 64% so với cùng kỳ năm trước). Điều đáng ghi nhận là trong quá trình thu chi, các đơn vị KBNN trực thuộc đã phát hiện 2,2 triệu đồng tiền giả mệnh giá 500.000 đồng và 100.000 đồng; trả lại tiền thừa cho khách hàng 100 món với số tiền 103 triệu đồng.

** Lâm Đồng: Trong tháng 10/2013, KBNN Lâm Đồng chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong quản lý, kiểm soát chi NSNN. Thực hiện tốt cơ chế quản lý và kiểm soát cam kết chi NSNN qua Kho bạc, kiểm soát chặt chẽ từng khoản chi, bám sát Chỉ thị, Nghị quyết của Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2013. Ước tổng chi NSNN các cấp trong tháng 10 là 985 tỷ; lũy kế chi từ đầu năm tới thời điểm báo cáo là 14.407 tỷ đồng. Trong đó, chi ngân sách trung ương là 339 tỷ đồng; chi ngân sách địa phương 646 tỷ đồng.

** Nam Định: Trong tháng 10/2013, KBNN Nam Định đã triển khải thực hiện tốt công tác quản lý quỹ NSNN trên địa bàn; tập trung kịp thời các khoản thu vào NSNN, điều tiết cho các cấp ngân sách theo đúng tỷ lệ. Tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành, không ngừng nâng cao chất lượng công tác quản lý và kiểm soát chi NSNN. Đồng thời, các khoản chi thường xuyên luôn được kiểm soát chặt chẽ, hướng dẫn đôn đốc các đơn vị làm thủ tục thanh toán, tạm ứng theo đúng chế độ quy định. Trong quá trình kiểm soát thanh toán, KBNN Nam Định đã đề nghị các đơn vị bổ sung thủ tục là 515 món; Tổng chi NSNN từ đầu năm tới thời điểm báo cáo là 9.249.475 triệu đồng.

** Quảng Trị: Theo báo cáo, trong tháng 10/2013, KBNN Quảng Trị tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm soát, thanh toán các khoản chi NSNN đảm bảo chặt chẽ, đúng thủ tục, hồ sơ qui định; đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức hiện hành; kiên quyết từ chối thanh toán với các khoản chi không đúng chế độ quy định. Tính đến ngày 25/10 có 1.513 số lượt đơn vị chưa chấp hành đúng thủ tục, có 1.877 món do chưa đủ thủ tục, đề nghị bổ sung; đã từ chối thanh toán tổng số tiền trên 351 triệu đồng do sai định mức, chế độ quy định. Tổng chi NSNN qua kho bạc Quảng Trị đến ngày 25/10 là 5.349.482 triệu đồng, đạt 81,76% dự toán. Trong đó, chi thường xuyên đạt 85,6% dự toán; chi đầu tư XDCB đạt 77,94%; chi CTMT,CTQG đạt 64%; chi TPCP đạt 68,38%  dự toán.

** Ninh Thuận: Trong tháng 10, các đơn vị KNNN trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận thực hiện hiệu quả, kiểm soát chặt chẽ các khoản chi NSNN, đảm bảo theo dự toán được giao, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư XDCB, vốn các chương trình mục tiêu quốc gia nhằm góp phần thúc đẩy tăng trưởng, đảm bảo an sinh xã hội, các khoản chi NSNN được thực hiện đúng chế độ tạo thuận lợi cho các đơn vị sử dụng ngân sách và chủ đầu tư, giải quyết những vướng mắc phát sinh trong quá trình kiểm soát, thanh toán. Thực chi NSNN từ ngày 16/9/2013 đến ngày 15/10/2013 là 293,8 tỷ đồng; lũy kế chi NSNN từ đầu năm 4.295,7 tỷ đồng.

** Hậu Giang: Theo KBNN Hậu Giang, tổng thu NSNN 10 tháng đầu năm 2013 ước đạt 4.000 tỷ đồng, đạt 81,2% dự toán. Trong đó, thu nội địa 894 tỷ đồng, đạt 91.3% kế hoạch năm; thu xổ số kiến thiết 266 tỷ đồng, đạt 88,7% dự toán. Trong tháng, công tác chi NSNN đã đáp ứng kịp thời yêu cầu của các đơn vị sử dụng ngân sách và chủ đầu tư; kiên quyết từ chối những khoản chi không đúng quy định; tiếp tục đôn đốc các đơn vị hoàn các khoản tạm ứng, nhất là trong lĩnh vực XDCB.

(Phương An - tổng hợp từ MOF)