Ảnh: Chí Thanh

Lỗi đối chiếu cuối ngày trong thanh toán ngoại tỉnh

Hỏi: Đối chiếu cuối ngày tại T3, chúng tôi thấy xuất hiện trường hợp đối chiếu chênh lệch “Điện đi T3 thừa, T4 thiếu”- điện đã gửi đi từ T3 nhưng Trung tâm thanh toán tỉnh (T4) không nhận được. Lúc này thì chúng tôi cần phải làm gì?

Ảnh minh họa.

Một số phát sinh trong thanh toán điện tử ngoại tỉnh

Hỏi: Khi đăng nhập vào chương trình thanh toán điện tử ngoại tỉnh (T3), tôi thấy hệ thống báo “Người sử dụng hết hạn sử dụng hoặc không tồn tại trong hệ thống”. Đề nghị được giải thích rõ hơn về hiện tượng này?

Ngày giao dịch T4 khác với ngày giao dịch T3?

Tra cứu điện phản hổi của LTT tại chương trình T3 thấy báo tình trạng ‘07’- ‘Ngày giao dịch T4 khác với ngày giao dịch T3’ nên không biết LTT này đã được truyền đi thành công hay chưa? Xin giải thích rõ về những phản hồi của LTT.

KT-TAB: Thời kỳ quá độ từ KTKB lên TABMIS

Phần mềm ứng dụng KT-TAB bắt đầu hoạt động thay thế cho phần mềm KTKB kể từ thời điểm chuyển đổi hệ thống kế toán NSNN và hoạt động nghiệp vụ KBNN hiện hành sang hệ thống kế toán nhà nước áp dụng cho TABMIS và sẽ chấm dứt hoạt động khi TABMIS chính thức triển khai thực hiện trong toàn hệ thống KBNN.