Tháng 4/2016: KBNN Cần Thơ thu NSNN đạt 5.836 tỷ đồng

(eFinance Online) - Kho bạc Nhà nước (KBNN) Cần Thơ vừa cho biết, tính đến ngày 20/4/2016, tổng thu NSNN trên địa bàn tỉnh là 5.836 tỷ đồng, trong đó: Thu nội địa là 2.345 tỷ đồng, đạt 31,15% dự toán, giảm 6,8% so với cùng kỳ; thu hải quan là 567 tỷ đồng, đạt 33,4% dự toán, giảm 12,6% so với cùng kỳ; thu của ngành Tài chính đạt 2.923 tỷ đồng.
Ảnh minh họa - nguồn internet.

Tỷ giá hạch toán USD tháng 5/2016

(eFinance Online) - Ngày 29/4/2016, Kho bạc Nhà nước có Thông báo số 1860/TB-KBNN về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 5/2016.
Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Huy động 8.117 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

(eFinance Online) - Ngày 04/5/2016, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước (KBNN) phát hành với tổng khối lượng gọi thầu 8.000 tỷ đồng cho 3 loại kỳ hạn: 3 năm (3.000 tỷ đồng), 5 năm (4.000 tỷ đồng) và 10 năm (1.000 tỷ đồng).
Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Huy động 9.798 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

(eFinance Online) - Ngày 20/4/2016, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước (KBNN) phát hành với tổng khối lượng gọi thầu 9.000 tỷ đồng cho 4 loại kỳ hạn: 3 năm (3.000 tỷ đồng), 5 năm (4.000 tỷ đồng), 15 năm (1.000 tỷ đồng) và 20 năm (1.000 tỷ đồng).
Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Huy động 7.467 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

(eFinance Online) - Ngày 13/4/2016, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước (KBNN) phát hành với tổng khối lượng gọi thầu 9.000 tỷ đồng cho 4 loại kỳ hạn: 3 năm (3.000 tỷ đồng), 5 năm (4.000 tỷ đồng), 10 năm (1.000 tỷ đồng) và 15 năm (1.000 tỷ đồng).
Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Huy động thành công 7.200 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

Ngày 16/3/2016, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước (KBNN) phát hành với tổng khối lượng gọi thầu 6.000 tỷ đồng cho 2 loại kỳ hạn: 5 năm (5.000 tỷ đồng), 10 năm (1.000 tỷ đồng).

Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Huy động 2.160 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

Ngày 20/1/2016, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước (KBNN) phát hành với tổng khối lượng gọi thầu 4.000 tỷ đồng gồm 3 loại kỳ hạn: 3 năm (1.000 tỷ), 5 năm (2.000 tỷ) và 20 năm (1.000 tỷ).

Ảnh minh họa - nguồn internet.

Quảng Bình: Thu ngân sách tăng 15,6% so với năm 2014

Tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2015 và triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2016 của Kho bạc nhà nước tỉnh Quảng Bình, đại diện lãnh đạo đơn vị cho biết, năm 2015, thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tổng thu ngân sách được 2.728 tỷ đồng, đạt 109% dự toán địa phương và đạt 136,7% dự toán Trung ương, tăng 15,6% so với năm 2014, trong đó thu nội địa đạt 2.540 tỷ đồng; xuất, nhập khẩu hơn 187,8 tỷ đồng.

Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Huy động 13.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

Ngày 16/12/2015, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước (KBNN) phát hành. Phiên đấu thầu có tổng khối lượng gọi thầu 13.000 tỷ đồng với 2 loại kỳ hạn: 3 năm (10.400 tỷ) và 5 năm (2.600 tỷ).

Ảnh minh họa - nguồn: TTXVN.

Kho bạc Nhà nước sẽ phối hợp chặt chẽ với cơ quan thu hoàn thành vượt dự toán thu NSNN

Năm 2016, phương châm hành động của hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN) là “Tiếp tục tập trung nguồn lực thực hiện Chiến lược phát triển KBNN; đẩy mạnh cải cách, hiện đại hóa các hoạt động nghiệp vụ và quản lý nội bộ; tăng cường đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống; hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao”.

Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Thí điểm thu ngân sách qua POS tại Hà Nội

Mới đây, Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã triển khai thí điểm thu ngân sách Nhà nước (NSNN) qua máy chấp nhận thẻ (POS) giữa Ngân hàng Viettinbank và KBNN trên địa bàn Hà Nội. Sau thời gian thí điểm, KBNN sẽ phối hợp với Vietinbank đánh giá kết quả triển khai thí điểm làm cơ sở hoàn thiện quy trình nghiệp vụ thu NSNN qua POS và lập lộ trình triển khai mở rộng.

Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Huy động hơn 2.012 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

Ngày 07/10/2015, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước (KBNN) phát hành. Phiên đấu thầu có tổng khối lượng gọi thầu 3.000 tỷ đồng với 2 loại kỳ hạn: 5 năm (2.000 tỷ) và 10 năm (1.000 tỷ).

Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Huy động 613 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

Ngày 16/9/2015, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước (KBNN) phát hành. Phiên đấu thầu có tổng khối lượng gọi thầu 3.000 tỷ đồng với 2 loại kỳ hạn: 5 năm (2.000 tỷ) và 15 năm (1.000 tỷ).

Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Huy động 300 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

Ngày 10/9/2015, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước (KBNN) phát hành. Phiên đấu thầu có tổng khối lượng gọi thầu 3.000 tỷ đồng với 2 loại kỳ hạn: 5 năm (2.000 tỷ) và 10 năm (1.000 tỷ).