Ảnh minh họa - nguồn internet.

Sắp có thêm hai sản phẩm trái phiếu mới

Bộ Tài chính đang nghiên cứu và triển khai trái phiếu không trả lãi định kỳ và trái phiếu lãi suất thả nổi để đáp ứng nhu cầu của nhà đầu tư trên thị trường. Đây sẽ là hai sản phẩm trái phiếu Chính phủ mới bên cạnh sản phẩm truyền thống là trái phiếu thanh toán lãi định kỳ. 

Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Huy động 2.530 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

Ngày 06/8/2015, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước (KBNN) phát hành. Phiên đấu thầu có tổng khối lượng gọi thầu 4.000 tỷ đồng với 2 loại kỳ hạn: 5 năm (3.000 tỷ) và 15 năm (1.000 tỷ).

Ảnh minh họa - nguồn: internet.

KBNN huy động thành công hơn 88.068 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

Ngày 23/7/2015, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước (KBNN) phát hành. Phiên đấu thầu có tổng khối lượng gọi thầu 4.000 tỷ đồng với 2 loại kỳ hạn: 5 năm (3.000 tỷ) và 15 năm (1.000 tỷ).

Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Huy động hơn 1.836 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

Ngày 17/7/2015, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước (KBNN) phát hành.  Phiên đấu thầu có tổng khối lượng gọi thầu 4.000 tỷ đồng với 2 loại kỳ hạn:  5 năm (3.000 tỷ) và 10 năm (1.000 tỷ).

Ảnh minh họa.

Phiên 13/7: Đấu thầu thành công 4.000 tỷ đồng TPCP do KBNN phát hành

Ngày 13/7/2015, Sở Giao dịch Chứng khoán (GDCK) Hà Nội đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ (TPCP) do Kho bạc Nhà nước (KBNN) phát hành. Phiên đấu thầu có tổng khối lượng gọi thầu 4.000 tỷ đồng với 2 loại kỳ hạn: 5 năm (3.000 tỷ) và 15 năm (1.000 tỷ).

Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Huy động 4.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

Ngày 9/7/2015, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước (KBNN) phát hành.  Phiên đấu thầu có tổng khối lượng gọi thầu 5.000 tỷ đồng với 2 loại kỳ hạn 5 năm (4.000 tỷ) và 10 năm (1.000 tỷ).

Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Huy động 1.741,2 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

Ngày 11/6/2015, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước (KBNN) phát hành. Phiên đấu thầu có tổng khối lượng gọi thầu 2.500 tỷ đồng với 2 loại kỳ hạn: 5 năm (1.000 tỷ) và 15 năm (1.500 tỷ).

Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Huy động 200 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

Ngày 9/6/2015, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước (KBNN) phát hành. Phiên đấu thầu có tổng khối lượng gọi thầu 1.500 tỷ đồng với 2 loại kỳ hạn: 5 năm (1.000 tỷ) và 10 năm (500 tỷ).

Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Huy động 325 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

Ngày 2/6/2015, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước (KBNN) phát hành.  Phiên đấu thầu có tổng khối lượng gọi thầu 2.000 tỷ đồng với 2 loại kỳ hạn:  5 năm (1.000 tỷ) và 10 năm (1.000 tỷ).

Ảnh minh họa - nguồn: Báo Hải quan.

Kho bạc Nhà nước gắn CNTT với cải cách thủ tục hành chính

Hệ thống công nghệ thông tin (CNTT) của Kho bạc Nhà nước (KBNN) gắn liền với quá trình xây dựng và phát triển của hệ thống KBNN. Từ chỗ chỉ ban đầu có 01 tổ máy tính, đến nay hệ thống CNTT KBNN đã trở thanh một trong những hệ thống mạnh, có uy tín trong ngành Tài chính với bộ máy tương đối hoàn chỉnh, độc lập từ trung ương đến cơ sở, được vận hành bởi hàng trăm công chức chuyên trách có trình độ cao.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã trao Huân chương Độc lập hạng Nhì cho hệ thống KBNN ngày 29/5/2015. Ảnh: Đặng Việt.

Hiệu quả từ phong trào thi đua yêu nước của hệ thống KBNN

Thấm nhuần những tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về phong trào thi đua, kế thừa và phát huy truyền thống thi đua yêu nước, hàng năm, Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã xây dựng nội dung giao ước thi đua cho toàn hệ thống và tổ chức ký cam kết thi đua hàng năm tại Hội nghị tổng kết hàng năm của hệ thống KBNN.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhì cho Kho bạc Nhà nước. Ảnh: Đặng Việt.

Trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhì cho Kho bạc Nhà nước

Sáng 29/5/2015, tại TP. Hà Nội, Kho bạc Nhà nước (Bộ Tài chính) đã tổ chức đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì, đây là phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước trao tặng và Hội nghị Đại biểu điển hình tiên tiến lần thứ IV.

Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Huy động 1.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

Ngày 28/5/2015, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước (KBNN) phát hành. Phiên đấu thầu có tổng khối lượng gọi thầu 2.000 tỷ đồng với 2 loại kỳ hạn:  5 năm (1.000 tỷ) và 15 năm (1.000 tỷ).

Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Huy động 36 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

Ngày 19/5/2015, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước (KBNN) phát hành.  Phiên đấu thầu có tổng khối lượng gọi thầu 2.000 tỷ đồng với 2 loại kỳ hạn:  5 năm (1.000 tỷ) và 10 năm (1.000 tỷ).