Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Huy động 1.338,39 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

Ngày 1/4/2015, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước (KBNN) phát hành. Phiên đấu thầu có tổng khối lượng gọi thầu 3.000 tỷ đồng với 2 loại kỳ hạn: 10 năm (1.500 tỷ) và 15 năm (1.500 tỷ).

Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Tháng 3/2015: Huy động vốn cho ngân sách đạt 15.818,2 tỷ đồng

Theo số liệu thống kê của Bộ Tài chính, trong tháng 3/2015, huy động vốn cho ngân sách đạt 15.818,2 tỷ đồng (trong đó kỳ hạn 5 năm là 6.369,2 tỷ đồng, bằng 40,7%, kỳ hạn 10 năm là 3.200 tỷ đồng, bằng 20,4%, kỳ hạn 15 năm là 6.049 tỷ đồng, bằng 38,9%), bằng 68% so với tháng 2/2015 và bằng 41,7% so với cùng kỳ năm 2014.

Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Huy động 969 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

Ngày 25/3/2015, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước (KBNN) phát hành. Phiên đấu thầu có tổng khối lượng gọi thầu 3.500 tỷ đồng với 2 loại kỳ hạn: 10 năm (1.500 tỷ) và 15 năm (2.000 tỷ).

Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Huy động 2.280 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

Ngày 18/3/2015, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước (KBNN) phát hành. Phiên đấu thầu có tổng khối lượng gọi thầu 5.000 tỷ đồng với 2 loại kỳ hạn: 10 năm (2.500 tỷ) và 15 năm (2.500 tỷ).

Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Huy động thành công 6.149,2 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

Ngày 5/3/2015, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước (KBNN) phát hành. Phiên đấu thầu có tổng khối lượng gọi thầu 7.000 tỷ đồng với 3 loại kỳ hạn: 5 năm (5.000 tỷ), 10 năm (1.000 tỷ) và 15 năm (1.000 tỷ).

Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Huy động thành công 9.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

Ngày 26/2/2015, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước (KBNN) phát hành. Phiên đấu thầu có tổng khối lượng gọi thầu khá lớn 9.000 tỷ đồng với 3 loại kỳ hạn: 5 năm (6.000 tỷ), 10 năm (1.000 tỷ) và 15 năm (2.000 tỷ).

Ảnh: PT.

Huy động 5.805 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

Ngày 12/2/2015, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước (KBNN) phát hành. Phiên đấu thầu có tổng khối lượng gọi thầu 6.000 tỷ đồng với 2 loại kỳ hạn: 5 năm (5.000 tỷ) và 10 năm (1.000 tỷ).

Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Huy động 8.169 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

Ngày 05/2/2015, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước (KBNN) phát hành. Phiên đấu thầu có tổng khối lượng gọi thầu khá lớn 10.000 tỷ đồng với 3 loại kỳ hạn: 5 năm (6.000 tỷ), 10 năm (1.000 tỷ) và 15 năm (3.000 tỷ).

Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Huy động thành công 8.400 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

Ngày 29/1/2015, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước (KBNN) phát hành. Phiên đấu thầu có tổng khối lượng gọi thầu khá lớn 9.000 tỷ đồng với 3 loại kỳ hạn: 5 năm (6.000 tỷ), 10 năm (1.000 tỷ) và 15 năm (2.000 tỷ).

Ảnh minh họa - nguồn: Báo Đầu tư.

Huy động thành công 6.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

Ngày 22/1/2015, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước (KBNN) phát hành. Phiên đấu thầu có khối lượng gọi thầu 6.000 tỷ đồng với loại kỳ hạn 5 năm.

Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Năm 2015, KBNN thí điểm thanh tra chuyên ngành

Trong năm 2014 Thanh tra Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã thực hiện kiểm tra tại 30/29 đơn vị KBNN tỉnh và quận, huyện đạt 103% (vượt so với kế hoạch 3% do trong năm 2014 thực hiện kiểm tra Cục CNTT theo yêu cầu của Lãnh đạo KBNN). Bên cạnh đó, KBNN các tỉnh, thành phố đã tiến hành kiểm tra 2207/2256 cuộc đạt 98% kế hoạch năm.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết năm 2014 của KBNN. Ảnh: MOF.

Năm 2014: Hệ thống KBNN kiểm soát chi ước đạt 686.790 tỷ đồng

Năm 2014, hệ thống kho bạc Nhà nước (KBNN) đã xác định 11 nhiệm vụ công tác trọng tâm với 10 nhóm giải pháp triển khai thực hiện với mục tiêu và phương châm hành động là “Tập trung thực hiện Chiến lược phát triển KBNN; vận hành ổn định hệ thống TABMIS; kiện toàn tổ chức bộ máy; hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chuyên môn, chính trị được giao”.

Ảnh minh họa - nguồn internet.

Vì sao phải nâng cấp chương trình TCS tập trung?

Thực hiện kế hoạch phát triển hệ thống thanh toán song phương điện tử và phối hợp thu ngân sách nhà nước (NSNN) (thông qua ứng dụng TCS tập trung) với các ngân hàng thương mại, Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã phối hợp với các đơn vị triển khai thành công hệ thống thanh toán song phương điện tử (TTSPĐT) và hệ thống TCS tập trung đến hơn 700 đơn vị KBNN cấp huyện trên toàn quốc.

Ảnh minh họa - nguồn: baodautu.vn.

Kho bạc Nhà nước huy động hơn 192.853 tỷ đồng trái phiếu chính phủ

Ngày 04/12/2014, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành. Phiên đấu thầu có tổng khối lượng gọi thầu 4.000 tỷ đồng với 3 loại kỳ hạn: 3 năm (2.000 tỷ), 5 năm (1.000 tỷ) và 10 năm (1.000 tỷ).

Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Huy động 430 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

Ngày 27/11/2014, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành. Phiên đấu thầu có tổng khối lượng gọi thầu 3.000 tỷ đồng với 3 loại kỳ hạn: 5 năm (1.000 tỷ đồng), 10 năm (1.000 tỷ đồng) và 15 năm (1.000 tỷ đồng).

Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Huy động 473 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

Ngày 20/11/2014, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành. Phiên đấu thầu có tổng khối lượng gọi thầu 4.000 tỷ đồng với 3 loại kỳ hạn: 5 năm (1.500 tỷ đồng), 10 năm (1.500 tỷ đồng) và 15 năm (1.000 tỷ đồng).

Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Huy động 3.910 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

Ngày 06/11/2014, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành. Phiên đấu thầu có tổng khối lượng gọi thầu 5.000 tỷ đồng với 3 loại kỳ hạn: 3 năm (2.000 tỷ đồng), 5 năm (2.000 tỷ đồng) và 10 năm (1.000 tỷ đồng).

Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Năm 2015: Phát hành thêm 85 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

Theo kế hoạch, Chính phủ sẽ phát hành thêm 85 nghìn tỷ đồng trong năm 2015 do nguồn ngân sách nhà nước còn lại để bố trí cho trả nợ và đầu tư phát triển là rất hạn hẹp trong khi nhu cầu vốn đầu tư để thực hiện đột phá chiến lược về phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội là rất lớn.

Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Kho bạc thắt chặt kiểm soát chi

Kho bạc Nhà nước (KBNN) cho biết, trong 10 tháng năm 2014, hệ thống KBNN đã thực hiện kiểm soát chi ước đạt 533.012 tỷ đồng đạt 75,67% dự toán. Thông qua công tác kiểm soát chi NSNN, các đơn vị KBNN đã phát hiện và yêu cầu bổ sung hồ sơ thanh toán ước khoảng 30.000 khoản chi chưa đủ thủ tục theo quy định, số tiền thực từ chối thanh toán là 31 tỷ đồng.