Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Huy động 473 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

Ngày 20/11/2014, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành. Phiên đấu thầu có tổng khối lượng gọi thầu 4.000 tỷ đồng với 3 loại kỳ hạn: 5 năm (1.500 tỷ đồng), 10 năm (1.500 tỷ đồng) và 15 năm (1.000 tỷ đồng).

Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Huy động 3.910 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

Ngày 06/11/2014, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành. Phiên đấu thầu có tổng khối lượng gọi thầu 5.000 tỷ đồng với 3 loại kỳ hạn: 3 năm (2.000 tỷ đồng), 5 năm (2.000 tỷ đồng) và 10 năm (1.000 tỷ đồng).

Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Năm 2015: Phát hành thêm 85 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

Theo kế hoạch, Chính phủ sẽ phát hành thêm 85 nghìn tỷ đồng trong năm 2015 do nguồn ngân sách nhà nước còn lại để bố trí cho trả nợ và đầu tư phát triển là rất hạn hẹp trong khi nhu cầu vốn đầu tư để thực hiện đột phá chiến lược về phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội là rất lớn.

Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Kho bạc thắt chặt kiểm soát chi

Kho bạc Nhà nước (KBNN) cho biết, trong 10 tháng năm 2014, hệ thống KBNN đã thực hiện kiểm soát chi ước đạt 533.012 tỷ đồng đạt 75,67% dự toán. Thông qua công tác kiểm soát chi NSNN, các đơn vị KBNN đã phát hiện và yêu cầu bổ sung hồ sơ thanh toán ước khoảng 30.000 khoản chi chưa đủ thủ tục theo quy định, số tiền thực từ chối thanh toán là 31 tỷ đồng.

Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Kho bạc Nhà nước sẽ đẩy mạnh thanh tra chuyên ngành

Trước yêu cầu đổi mới, cải cách và hiện đại hóa của ngành Tài chính nói chung và hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN) nói riêng, nhằm tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong quản lý tài chính, ngân sách, hệ thống KBNN đã được Chính phủ, Bộ Tài chính giao nhiệm vụ mới cho KBNN thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành theo Quyết định số 2456/2014/QĐ-BTC ngày 24/9/2014.

Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Huy động 1.800 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

Ngày 22/10/2014, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành. Phiên đấu thầu có tổng khối lượng gọi thầu 5.000 tỷ đồng với 2 loại kỳ hạn: 5 năm (2.000 tỷ đồng) và 10 năm (3.000 tỷ đồng).

Ảnh minh họa - nguồn: internet.

2014 - 2015: Kho bạc Nhà nước sẽ cung cấp 3 dịch vụ công mức 3

Theo Kho bạc Nhà nước (KBNN) số lượng thủ tục hành chính của đơn vị là 59 thủ tục, giai đoạn 2014 -2015, KBNN sẽ cung cấp 3 dịch vụ công ở mức 3 gồm: Khai báo phiếu giao nhận hồ sơ giao dịch kiểm soát chi qua mạng và giao dịch một cửa với KBNN; dịch vụ cổng giao diện thông tin yêu cầu thanh toán qua mạng và chương trình kê khai yêu cầu thanh toán và đăng ký mở, sử dụng tài khoản tại KBNN.

Tổng Giám đốc KBNN Nguyễn Hồng Hà trao tặng giấy khen cho 6 tập thể có thành tích phối hợp với KBNN triển khai thành công hệ thống thanh toán song phương điện tử. Ảnh: Lục Trường.

Khi kho bạc - ngân hàng bắt tay thanh toán điện tử

Thanh toán song phương điện tử (TTSPĐT) giữa Kho bạc Nhà nước (KBNN) và 4 đại gia ngân hàng thương mại (NHTM) đã góp phần cải cách quy trình và thủ tục hành chính, thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.

6 tháng năm 2014: Hệ thống kho bạc kiểm soát ước đạt hơn 293.000 tỷ đồng chi thường xuyên

Kho bạc Nhà nước (KBNN) cho biết, 6 tháng đầu năm 2014, hệ thống KBNN đã thực hiện kiểm soát ước đạt 293.865 tỷ đồng chi thường xuyên của NSNN qua KBNN đạt 41% (bao gồm số tạm ứng năm trước chuyển sang, không bao gồm chi trả nợ, viện trợ, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính, dự phòng dự toán chi thường xuyên năm 2014 là 704.400 tỷ đồng bao gồm cả chi thực hiện cải cách tiền lương).

Ảnh minh họa.

Kho bạc Nhà nước có thêm chức năng Tổng Kế toán nhà nước

Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định 1188/QĐ-BTC (ngày 30/5/2014), phê duyệt Đề án "Tổng Kế toán nhà nước" nhằm thực hiện chức năng Tổng Kế toán nhà nước (TKTNN) của Kho bạc Nhà nước (KBNN). Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Ảnh minh họa - nguồn internet.

Sửa đổi biểu mẫu khi giao dịch với Kho bạc

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số  61/2014/TT-BTC ngày 12/5/2014 hướng dẫn đăng ký và sử dụng tài khoản tại Kho bạc Nhà nước trong điều kiện áp dụng hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Hoạt động của kho bạc địa phương trong tháng 5

Theo báo cáo của Kho bạc Nhà nước (KBNN) Đồng Tháp, tháng 5/2014 (tính từ ngày 15/4 đến 12/5) KBNN Đồng Tháp thu ngân sách Nhà nước (NSNN) đạt 307/3.975 tỷ đồng, lũy kế 1.193 tỷ đồng, đạt 30% dự toán năm; Công tác kiểm soát chi đạt 607 tỷ đồng; lũy kế 3.699 tỷ đồng; tăng 9% so với cùng kỳ năm trước.

Ảnh minh họa - nguồn Ijnternet.

Hoàn thiện trình tự thủ tục thanh toán vốn do dân đóng góp

Cử tri tỉnh Tiền Giang kiến nghị: Bộ Tài chính đơn giản hóa thủ tục giải ngân nguồn vốn do nhân dân đóng góp để sử dụng vào mục đích sửa chữa các tuyến đường giao thông nông thôn được gửi tại Kho bạc Nhà nước, nhằm đảm bảo nguồn vốn kịp thời để thực hiện việc sửa chữa khi cần thiết.