Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Kho bạc Nhà nước sẽ đẩy mạnh thanh tra chuyên ngành

Trước yêu cầu đổi mới, cải cách và hiện đại hóa của ngành Tài chính nói chung và hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN) nói riêng, nhằm tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong quản lý tài chính, ngân sách, hệ thống KBNN đã được Chính phủ, Bộ Tài chính giao nhiệm vụ mới cho KBNN thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành theo Quyết định số 2456/2014/QĐ-BTC ngày 24/9/2014.

Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Huy động 1.800 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

Ngày 22/10/2014, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành. Phiên đấu thầu có tổng khối lượng gọi thầu 5.000 tỷ đồng với 2 loại kỳ hạn: 5 năm (2.000 tỷ đồng) và 10 năm (3.000 tỷ đồng).

Ảnh minh họa - nguồn: internet.

2014 - 2015: Kho bạc Nhà nước sẽ cung cấp 3 dịch vụ công mức 3

Theo Kho bạc Nhà nước (KBNN) số lượng thủ tục hành chính của đơn vị là 59 thủ tục, giai đoạn 2014 -2015, KBNN sẽ cung cấp 3 dịch vụ công ở mức 3 gồm: Khai báo phiếu giao nhận hồ sơ giao dịch kiểm soát chi qua mạng và giao dịch một cửa với KBNN; dịch vụ cổng giao diện thông tin yêu cầu thanh toán qua mạng và chương trình kê khai yêu cầu thanh toán và đăng ký mở, sử dụng tài khoản tại KBNN.

Tổng Giám đốc KBNN Nguyễn Hồng Hà trao tặng giấy khen cho 6 tập thể có thành tích phối hợp với KBNN triển khai thành công hệ thống thanh toán song phương điện tử. Ảnh: Lục Trường.

Khi kho bạc - ngân hàng bắt tay thanh toán điện tử

Thanh toán song phương điện tử (TTSPĐT) giữa Kho bạc Nhà nước (KBNN) và 4 đại gia ngân hàng thương mại (NHTM) đã góp phần cải cách quy trình và thủ tục hành chính, thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.

6 tháng năm 2014: Hệ thống kho bạc kiểm soát ước đạt hơn 293.000 tỷ đồng chi thường xuyên

Kho bạc Nhà nước (KBNN) cho biết, 6 tháng đầu năm 2014, hệ thống KBNN đã thực hiện kiểm soát ước đạt 293.865 tỷ đồng chi thường xuyên của NSNN qua KBNN đạt 41% (bao gồm số tạm ứng năm trước chuyển sang, không bao gồm chi trả nợ, viện trợ, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính, dự phòng dự toán chi thường xuyên năm 2014 là 704.400 tỷ đồng bao gồm cả chi thực hiện cải cách tiền lương).

Ảnh minh họa.

Kho bạc Nhà nước có thêm chức năng Tổng Kế toán nhà nước

Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định 1188/QĐ-BTC (ngày 30/5/2014), phê duyệt Đề án "Tổng Kế toán nhà nước" nhằm thực hiện chức năng Tổng Kế toán nhà nước (TKTNN) của Kho bạc Nhà nước (KBNN). Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Ảnh minh họa - nguồn internet.

Sửa đổi biểu mẫu khi giao dịch với Kho bạc

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số  61/2014/TT-BTC ngày 12/5/2014 hướng dẫn đăng ký và sử dụng tài khoản tại Kho bạc Nhà nước trong điều kiện áp dụng hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Hoạt động của kho bạc địa phương trong tháng 5

Theo báo cáo của Kho bạc Nhà nước (KBNN) Đồng Tháp, tháng 5/2014 (tính từ ngày 15/4 đến 12/5) KBNN Đồng Tháp thu ngân sách Nhà nước (NSNN) đạt 307/3.975 tỷ đồng, lũy kế 1.193 tỷ đồng, đạt 30% dự toán năm; Công tác kiểm soát chi đạt 607 tỷ đồng; lũy kế 3.699 tỷ đồng; tăng 9% so với cùng kỳ năm trước.

Ảnh minh họa - nguồn Ijnternet.

Hoàn thiện trình tự thủ tục thanh toán vốn do dân đóng góp

Cử tri tỉnh Tiền Giang kiến nghị: Bộ Tài chính đơn giản hóa thủ tục giải ngân nguồn vốn do nhân dân đóng góp để sử dụng vào mục đích sửa chữa các tuyến đường giao thông nông thôn được gửi tại Kho bạc Nhà nước, nhằm đảm bảo nguồn vốn kịp thời để thực hiện việc sửa chữa khi cần thiết.

5 tháng đầu năm: KBNN kiểm soát chi hơn 234 nghìn tỷ đồng

Theo thống kê của của Kho bạc Nhà nước (KBNN), trong 5 tháng đầu năm 2014, hệ thống KBNN thực hiện kiểm soát ước đạt 234.289 tỷ đồng đạt 33,3% dự toán. Thông qua công tác kiểm soát chi NSNN, các đơn vị KBNN đã phát hiện và yêu cầu bổ sung hồ sơ thanh toán khoảng 12.500 khoản chi chưa đủ thủ tục theo quy định, số tiền thực từ chối thanh toán là 24,5 tỷ đồng.

Hoạt động nghiệp vụ kho quỹ tại Kho bạc nhà nước Yên Bái. Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Kho bạc địa phương tập trung nhanh các khoản thu trên địa bàn

Kho bạc Nhà nước Yên Bái cho biết, trong tháng 4/2014, đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thu và hệ thống các Ngân hàng thương mại để tập trung nhanh các khoản thu trên địa bàn và thực hiện hạch toán, điều tiết cho các cấp ngân sách đầy đủ, kịp thời, đúng tỷ lệ quy định.

2.200 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ được huy động

Theo báo cáo nhanh của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), 4 tháng đầu năm 2014, Kho bạc Nhà nước đã huy động được 89,8 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ; riêng phiên giao dịch ngày 13/5 đã có 2.200 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ được huy động.