Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Kho bạc Nhà nước hướng tới văn phòng thông minh

Trong thời gian qua, Kho bạc Nhà nước (KBNN) rất chú trọng xây dựng hệ thống văn bản, chính sách và các quy định, hướng dẫn đối với ứng dụng  CNTT, một số quy định cụ thể của KBNN trong sử dụng Internet, Intranet, email, diễn đàn.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Huy động vốn qua kho bạc đạt 89.140,9 tỷ đồng

Tính đến hết ngày 25/4/2013, kết quả huy động vốn qua Kho bạc Nhà nước (KBNN) đạt 89.140,9 tỷ đồng bằng 59,4% kế hoạch huy động vốn năm 2013 (Kế hoạch huy động vốn năm 2013 là 150.000 tỷ đồng).

Ảnh minh họa - nguồn internet.

Dấu ấn TABMIS

TABMIS (Tên viết tắt của Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc) là dự án lớn của Bộ Tài chính do Ngân hàng Thế giới tài trợ và nhà thầu IBM Singapore thực hiện. Dự án được ký hợp đồng triển khai từ cuối năm 2005, đã trải qua các giai đoạn phân tích, thiết kế, tích hợp, kiểm thử người sử dụng và triển khai rộng. Theo phạm vi giai đoạn I, dự án được triển khai đến các cơ quan kho bạc và tài chính các cấp trên toàn quốc và 37 Bộ,  ngành trung ương và 03 Sở thuộc thành phố Hà Nội. Giai đoạn mở rộng dự án tiếp tục mở rộng đối tượng triển khai đến 300 đơn vị sử dụng ngân sách cấp I, II thuộc ngân sách trung ương.

Ảnh minh họa.

Phiên 28/3: Huy động thành công 6.750 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

Ngày 28/3, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành. Phiên đấu thầu có tổng khối lượng gọi thầu là 7.000 tỷ đồng với 3 loại kỳ hạn: 3 năm (3.000 tỷ đồng), 5 năm (3.000 tỷ đồng) và 10 năm (1.000 tỷ đồng).

Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Quý 1/2013: KBNN kiểm soát chi ước đạt 130.000 tỷ đồng chi thường xuyên

Đó là số liệu thống kê của Kho bạc Nhà nước (KBNN) trong 3 tháng đầu năm 2013. Các đơn vị KBNN đã phát hiện 12.900 khoản chi của 5.700 lượt đơn vị chưa chấp hành đúng thủ tục, chế độ quy định và đã yêu cầu đơn vị bổ sung các thủ tục cần thiết; tạm dừng chưa thanh toán với số tiền khoảng 175 tỷ đồng chi không đúng chế độ quy định, trong đó số thực từ chối thanh toán là 3 tỷ đồng.

Ảnh nguồn Internet.

Công nghệ thông tin - Xương sống hiện đại hóa kho bạc

Thực hiện chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước (KBNN) đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 138/2007/QĐ-TTg ngày 21/8/2007, KBNN đã xây dựng và trình phê duyệt kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) 5 năm giai đoạn 2011-2015, đề án hiện đại hóa ứng dụng CNTT đến năm 2020. Tạp chí Tài chính điện tử xin giới thiệu một số nội dung cơ bản của bản đề án hiện đại hóa ứng dụng CNTT đến năm 2020.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Tháng 01/2013: KBNN kiểm soát chi gần 50.000 tỷ đồng chi thường xuyên

Theo Bộ Tài chính, trong tháng 01/2013, hệ thống kho bạc Nhà nước (KBNN) đã thực hiện kiểm soát chi gần 50.000 tỷ đồng chi thường xuyên của ngân sách Nhà nước (NSNN), đạt 7,4% dự toán; qua đó, đã phát hiện trên 4.500 khoản chi của 2.000 lượt đơn vị chưa chấp hành đúng thủ tục, chế độ quy định; tạm dừng và từ chối thanh toán trên 80 tỷ đồng.

Ảnh minh họa.

Phiên 11/1/2013: Huy động thành công 4.950 tỷ đồng

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội vừa cho biết, trong phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ ngày 11/1/2013 do KBNN phát hành, Sở đã huy động thành công 4.950 tỷ đồng, với tỷ lệ trúng thầu đạt 99% (khối lượng gọi thầu là 5.000 tỷ đồng).

Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012 - 2015 như thế nào?

Theo quy định tại Thông tư 231/2012/TT-BTC về quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư đối với các dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012 - 2015, việc quản lý vốn trái phiếu Chính phủ phải được thực hiện trên nguyên tắc: Các dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ phải được quản lý theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý đầu tư.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Tháng 11/2012, KBNN kiểm soát 65.000 tỷ đồng chi thường xuyên

Kho bạc Nhà nước (KBNN) cho biết, trong 11 tháng năm 2012, hệ thống KBNN đã thực hiện kiểm soát chi ước đạt 566.850 tỉ đồng chi thường xuyên của ngân sách nhà nước (NSNN). Thông qua công tác kiểm soát chi NSNN, các đơn vị KBNN đã phát hiện trên 51.800 khoản chi của 23.600 lượt đơn vị chưa chấp hành đúng thủ tục, chế độ quy định.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Trong tháng 10/2012, KBNN đã huy động được 14.995,6 tỷ đồng

Kho bạc Nhà nước cho biết, đơn vị này đã thực hiện tích cực và đạt kết quả tốt trong công tác huy động vốn. Trong tháng 10/2012, Kho bạc Nhà nước đã tổ chức huy động được 14.995,6 tỷ đồng bằng 491,6% so với cùng kỳ năm 2011 (14.995,6/3.050 tỷ đồng).

Thứ trưởng Bộ Tài chính - Phạm Sỹ Danh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: TH.

Khởi động Dự án TABMIS giai đoạn cuối

Ngày 24/9, với sự nỗ lực của toàn ngành Tài chính, quá trình triển khai dự án TABMIS đang đi vào giai đoạn cuối với lễ Khởi động Dự án TABMIS trên địa bàn 04 tỉnh Thanh Hóa, Sơn La, Lai Châu và Điện Biên.