Triển khai nâng cấp ứng dụng TCS trong hệ thống KBNN

(eFinance Online) - Chương trình quản lý thu ngân sách nhà nước (NSNN) tập trung gọi tắt là TCS thuộc dự án hiện đại hóa thu NSNN của Bộ Tài chính tại các đơn vị kho bạc nhà nước (KBNN). Chương trình TCS bắt đầu được triển khai thí điểm vào ngày 04/01/2011 tại Phòng Giao dịch Phú Thọ. 
Ảnh: Kim Hoa.Ảnh: Kim Hoa.

Chương trình này giúp thông tin nhanh số thu vào ngân sách nhà nước qua kho bạc; giảm nguồn lực nhập cùng loại thông tin về chứng từ thu tại các đơn vị tài chính; tập trung quản lý đối với các khoản thu vào NSNN và các khoản tạm thu qua KBNN, khắc phục tình trạng không thống nhất về thông tin; đáp ứng xu hướng hiện đại hóa công tác tài chính quốc gia và xây dựng chính phủ điện tử; cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người nộp thuế (NNT) khi thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách; tạo tiền đề triển khai ủy nhiệm thu qua các ngân hàng thương mại và dự án TABMIS.

Dự án đã được đánh giá cao trong việc góp phần đơn giản hóa và cải cách triệt để thủ tục hành chính trong quy trình thu nộp, tạo điều kiện thuận lợi cho NNT thực hiện nghĩa vụ với NSNN. NNT thay vì lập 4 liên giấy nộp tiền vào ngân sách chỉ cần lập 1 liên bảng kê nộp thuế theo mẫu đơn giản. Các đơn vị liên quan đã giảm thiếu được tối đa thời  gian nhập liệu do dữ liệu về NNT được các cơ quan liên quan kết xuất truyền sang. Khi thực hiện quy trình trao đổi số thu này, các cơ quan tài chính sử dụng chung nguồn dữ liệu, do đó, đã thống nhất được dữ liệu giữa các cơ quan, loại bỏ được tình trạng chênh lệch, sai sót về số thu trước đây. Qua đó, dự án đã giúp các cơ quan tài chính, cơ quan hải quan và cơ quan thuế nắm được các số thu, số đã phân chia ngân sách… trên từng địa bàn để có biện pháp chỉ đạo điều hành thu kịp thời.

Thành Quang