Tỷ giá Đô la Mỹ tăng trong tháng 10

Kho bạc Nhà nước vừa có văn bản số 2435/TB-KBNN thông báo tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 10/2015.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Theo đó, tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt Nam với Đô la Mỹ (USD) tháng 10/2015 là 1 USD = 21.890 đồng.

Tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt Nam với các ngoại tệ khác của tháng 10 năm 2015 được thực hiện theo phụ lục đính kèm văn bản này.

Tỷ giá hạch toán trên được áp dụng trong các nghiệp vụ:

- Quy đổi và hạch toán thu, chi ngân sách nhà nước bằng ngoại tệ kể cả các khoản thu hiện vật có gốc bằng ngoại tệ.

- Quy đổi và hạch toán sổ sách kế toán của Kho bạc Nhà nước.

(T.H)