Tỷ giá hạch toán USD tháng 5/2016

(eFinance Online) - Ngày 29/4/2016, Kho bạc Nhà nước có Thông báo số 1860/TB-KBNN về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 5/2016.
Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Theo đó, tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt Nam với đôla Mỹ (USD) tháng 5/2016 là 1 USD = 21.853 đồng. Như vậy, tỷ giá này đã giảm 21 đồng/USD (tỷ giá hạch toán tháng 04/2016 là 1 USD = 21.874 đồng). 

Tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt Nam với các ngoại tệ khác của tháng 5/2016 được công bố tại Phụ lục đính kèm theo Thông báo số 1860/TB-KBNN. 

(T.H)