Tỷ giá hạch toán USD tháng 6/2016

(eFinance Online) - Ngày 31/5/2016, Kho bạc Nhà nước ban hành Thông báo 2297/TB-KBNN về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 6/2016. 
Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Theo đó. tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt Nam với đôla Mỹ (USD) tháng 6/2016 là 1 USD = 21.887 đồng.

Như vậy, tỷ giá này đã tăng 34 đồng/USD (tỷ giá hạch toán tháng 5/2016 là 1 USD= 21.853 đồng). 

Tỷ giá hạch toán trên được áp dụng trong các nghiệp vụ:

+ Quy đổi và hạch toán thu, chi ngân sách nhà nước bằng ngoại tệ kể cả các khoản thu hiện vật có gốc bằng ngoại tệ.

+ Quy đổi và hạch toán sổ sách kế toán của Kho bạc Nhà nước.

Tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt Nam với các ngoại tệ khác của tháng 6/2016 được nêu rõ tại Phụ lục đính kèm theo Thông báo 2297/TB-KBNN.

(PV)