Xu hướng thuê ngoài dịch vụ CNTT

 (Tạp chí Tài chính Điện tử số 89 ngày 15/11/2010) - Hiện nay thị trường dịch vụ công nghệ thông tin (CNTT) thế giới đang có xu hướng tăng trưởng ổn định ở mức cao. Thuê ngoài dịch vụ đang trở thành xu hướng mới cho việc ứng dụng CNTT tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, theo hướng các tổ chức chỉ tập trung vào nghiệp vụ chính còn các dịch vụ liên quan tới CNTT thì thuê ngoài từ các nhà cung cấp chuyên nghiệp.

Ông Nguyễn Đại Trí - Phó Tổng giám đốc KBNN.Ông Nguyễn Đại Trí - Phó Tổng giám đốc KBNN.

Kho bạc Nhà nước (KBNN) là một trong số cơ quan thuộc hệ thống ngành Tài chính sớm tính tới việc thuê ngoài dịch vụ CNTT, Tạp chí Tài chính điện tử đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Đại Trí – Phó Tổng giám đốc KBNN xung quanh vấn đề này.

Được biết vừa qua ông đã bảo vệ thành công đề án thuê ngoài dịch vụ CNTT. Vậy ông có thể cho biết, căn cứ trên luận điểm nào từ thực trạng và kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực KBNN mà ông lại “tính tới” chuyện thuê ngoài? 

Do hạn chế về nguồn nhân lực, trong khi khối lượng công việc và độ phức tạp của công việc rất lớn, chúng tôi đang tính tới phương án thuê quản trị vận hành Hệ thống Thông tin quản lý ngân sách và kho bạc (TABMIS), một trong những cấu phần quan trọng nhất của Dự án Cải cách tài chính công.

Một trong những vấn đề khó khăn nhất đối với CNTT của KBNN là hạn chế về nguồn nhân lực CNTT. Cũng như các cơ quan nhà nước khác, KBNN cũng gặp những vấn đề về tuyển dụng và duy trì đội ngũ cán bộ công chức chuyên sâu về CNTT. Có thể kể đến một số hạn chế: Số lượng nhân lực CNTT, chỉ với 52 người thực hiện tất cả các nhiệm vụ của Cục CNTT (KBNN) đảm nhận việc quản lý, phát triển, triển khai, hỗ trợ hệ thống cũng như quản trị, vận hành hệ thống CNTT trong toàn hệ thống KBNN là quá ít, quá mỏng.

Trong giai đoạn hiện nay phần lớn cán bộ công chức của Cục CNTT phải tập trung vào triển khai dự án TABMIS, khoảng 50% cán bộ Cục CNTT thường xuyên đi triển khai tại các KBNN địa phương ngoài ra nhiều cán bộ khác phải tham gia hỗ trợ hạ tầng, đảm bảo điều kiện cho triển khai TABMIS.

Với việc ban hành Quyết định 108/2009/QĐ-TTg ngày 26/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của KBNN trực thuộc Bộ Tài chính thì hệ thống KBNN đã được Chính phủ giao thêm một số chức năng và nhiệm vụ, trong đó có chức năng Tổng kế toán Nhà nước và quản lý ngân quỹ quốc gia. Để thực hiện được những chức năng mới này KBNN phải tiếp tục xây dựng, triển khai những hệ thống CNTT mới. Vì vậy, nhu cầu nhân lực CNTT cần thiết cho phát triển hệ thống cũng như quản trị vận hành hệ thống CNTT sẽ ngày càng trở nên cấp thiết.

Trong bối cảnh đó, điều kiện phát triển nguồn nhân lực CNTT của KBNN cũng như các cơ quan quản lý nhà nước khác lại rất khó khăn. Việc tuyển dụng cán bộ làm CNTT cần nhiều thời gian để đảm bảo theo quy trình tuyển dụng của cơ quan nhà nước. Việc đào tạo, huấn luyện các cán bộ làm CNTT đã được tuyển dụng để đáp ứng yêu cầu thực tế cũng gặp không ít khó khăn. Khả năng duy trì được những chuyên gia CNTT có trình độ trong KBNN lại càng khó. Tất cả những điều này tạo ra một thách thức lớn cho KBNN giữa nhu cầu đòi hỏi bức thiết về nhân lực làm CNTT và những khó khăn về điều kiện phát triển nguồn nhân lực CNTT.

Dự án TABMIS đã được triển khai thí điểm và tiếp theo là triển khai diện rộng từ tháng 4/2009 đến nay. Được xây dựng theo mô hình tập trung, hệ thống trang thiết bị chính của dự án bao gồm 2 môi trường sản xuất và dự phòng. Trong mỗi môi trường có tới 12 tủ RACK máy chủ và thiết bị các loại sử dụng những công nghệ mới nhất, tiên tiến nhất. Chỉ tính về quy mô thì số lượng thiết bị của dự án TABMIS đã gần bằng toàn bộ số lượng thiết bị trước đó tại trung tâm dữ liệu của KBNN và Bộ Tài chính. Độ phức tạp của các công nghệ cao áp dụng cho hệ thống TABMIS cũng tăng lên rất nhiều so với những hệ thống hiện có, điều này đặt ra khó khăn rất lớn cho đội ngũ cán bộ CNTT trong việc nắm bắt, tiếp nhận, quản trị và vận hành hệ thống.

Triển khai dự án TABMIS có rất nhiều công nghệ mới đã được nhà thầu IBM đưa vào triển khai và sử dụng tại KBNN. Với việc thay thế mô hình xử lý phân tán hiện tại của KBNN bằng mô hình xử lý tập trung của TABMIS, nhiều giải pháp công nghệ hiện đại, phức tạp đã được áp dụng để đảm bảo năng lực họat động, khả năng sẵn sàng, đảm bảo về dữ liệu và an toàn, bảo mật hệ thống đòi hỏi các cán bộ CNTT KBNN phải được đào tạo để từng bước nắm bắt, làm chủ dần dần phục vụ cho việc quản trị, vận hành hệ thống.

Tổng số cán bộ của 2 đơn vị đầu mối triển khai TABMIS chỉ có hơn 100 người, hiện phải đảm nhiệm khối lượng khá lớn công việc, gồm cung cấp nhân lực tốt nhất cho các đề án, dự án trọng điểm của Bộ Tài chính và KBNN, trực tiếp, phối hợp với các đối tác xây dựng, phát triển, triển khai, bảo trì các chương trình ứng dụng; trực tiếp duy trì, đảm bảo hoạt động thường xuyên của hạ tầng truyền thông và hệ thống CNTT…

Để đảm bảo cho hệ thống CNTT phục vụ TABMIS vận hành liên tục, rất nhiều cán bộ CNTT của KBNN vẫn đang phải trực trung tâm dữ liệu 24/24, đồng thời vẫn phải thực hiện đầy đủ nhiệm vụ như cán bộ, công chức KBNN khác.

Triển khai TABMIS đã và đang trở thành một nhiệm vụ trọng tâm đối với Kho bạc Nhà nước nói riêng và các đơn vị trong ngành Tài chính nói chung trong quá trình hiện đại hóa, nhằm mục tiêu cải cách hành chính và từng bước xây dựng chính phủ điện tử. Trong bối cảnh KBNN đang thay đổi cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ được Đảng và Chính phủ giao thêm nhiệm vụ mới quản lý ngân quỹ và tổng kế toán nhà nước. Hệ thống CNTT KBNN cần tiếp tục được xây dựng, phát triển để phục vụ các nhiệm vụ chính trị và yêu cầu nghiệp vụ mới của hệ thống KBNN. Bên cạnh việc xây dựng, phát triển và triển khai các hệ thống CNTT mới như dự án TABMIS, quản trị, vận hành hệ thống CNTT của KBNN cũng đóng vai trò quan trọng, đảm bảo cho họat động nghiệp vụ thường xuyên, liên tục của toàn hệ thống KBNN.

Trong xu thế phát triển nhanh chóng của CNTT, việc xây dựng phát triển và vận hành các hệ thống CNTT mới đặt ra cho KBNN và các đơn vị quản lý nhà nước một thách thức rất lớn về nguồn nhân lực CNTT. Một mặt, KBNN phải cung cấp đủ nhân lực CNTT để xây dựng, phát triển và triển khai các hệ thống mới, đặc biệt là triển khai dự án TABMIS trong giai đoạn hiện nay. Mặc khác, KBNN phải tổ chức quản lý, vận hành toàn bộ hệ thống CNTT hiện có, bao gồm cả các hệ thống mới đang được triển khai như hệ thống TABMIS, hệ thống hạ tầng trung tâm dữ liệu. Vì vậy, nhu cầu nhân lực CNTT phục vụ cho phát triển và quản trị vận hành hệ thống ngày càng trở thành một thách thức đối với KBNN.

Vậy giải pháp đặt ra là gì? Một trong những giải pháp đặt ra cho KBNN cũng như các cơ quan quản lý nhà nước khác là ứng dụng giải pháp thuê ngoài dịch vụ CNTT từ các nhà cung cấp dịch vụ. Trong đó thuê ngoài quản trị, vận hành trung tâm dữ liệu là một trong những thành phần có thể nghiên cứu, triển khai trong tổng thể các công việc về quản trị, vận hành hệ thống CNTT của KBNN.

Vậy ngoài kho bạc ra thì những loại đơn vị, tổ chức nào có thể sử dụng thuê ngoài dịch vụ CNTT?

Thuê ngoài các dịch vụ CNTT là khái niệm chỉ một tổ chức, doanh nghiệp sử dụng các dịch vụ liên quan đến CNTT từ các nhà cung cấp chuyên nghiệp bên ngoài thay vì tự tổ chức thực hiện. Các dịch vụ được thuê ngoài có thể là một phần hoặc toàn bộ các công việc từ xây dựng đến quản lý, vận hành và chuyển giao tất cả các thành phần của hệ thống thông tin.

Mục đích của việc thuê ngoài này nhằm tối ưu hóa chi phí, tận dụng nguồn nhân lực của các nhà cung cấp dịch vụ CNTT bù đắp thiếu hụt về nhân lực CNTT của tổ chức để nâng cao chất lượng hệ thống CNTT, đạt được một mức độ an toàn và sẵn sàng cao hơn của hệ thống, cũng như khả năng tập trung phát huy những mặt mạnh của tổ chức, doanh nghiệp.

Ngoại trừ các công ty và tổ chức chuyên nghiệp làm về CNTT, với các cơ quan quản lý nhà nước, CNTT là một lĩnh vực khá phức tạp. Sự phát triển chóng mặt của CNTT khiến chỉ những chuyên gia chuyên sâu mới cập nhật những kiến thức, công nghệ mới nhất. Khi tự xây dựng và vận hành hệ thống dịch vụ CNTT, các cơ quan quản lý nhà nước cần có sự đầu tư rất lớn thì mới có thể có được những chuyên gia như vậy, dù tốn kém nhưng vẫn không giải quyết được hết các vấn đề như: chuyên môn, nhân sự, hỗ trợ, dự phòng, ổn định.

Thuê ngoài sẽ tập trung nguồn lực, hiệu suất, nhà cung cấp dịch vụ CNTT có thể điều phối nhân lực, do đó với những nhân lực quý hiếm, họ sẽ sử dụng triệt để. Với lực lượng đông đảo, các nhà cung cấp không khó khăn gì để đảm bảo khách hàng được phục vụ liên tục. Các rủi ro về gián đoạn họat động do thiếu dự phòng về con người sẽ chuyển hết sang nhà cung cấp dịch vụ CNTT. Đối với nhà cung cấp dịch vụ CNTT, nhân viên CNTT là lực lượng lao động chính, nên họ có thể cất nhắc nhân viên lên các vị trí cao, thậm chí là lãnh đạo công ty. Các nhân viên cũng có động lực mạnh hơn để trau dồi chuyên môn và gắn bó với nhà cung cấp.

Bằng việc sử dụng dịch vụ CNTT của nhà cung cấp chuyên nghiệp, khách hàng có thể đào tạo, xây dựng phong cách làm việc chuyên nghiệp cho đội ngũ nhân viên của mình. Nhà cung cấp dịch vụ CNTT là đơn vị chuyên nghiệp về CNTT nên có hệ thống đào tạo bài bản cho nhân viên, cũng như các phòng thí nghiệm để thử nghiệm giải pháp trước khi đưa ra cho khách hàng. Với việc đảm bảo về số lượng và chất lượng nguồn nhân lực CNTT của nhà cung cấp dịch vụ CNTT, các dịch vụ CNTT phục vụ cho họat động của cơ quan, tổ chức sẽ được nâng cao và đảm bảo chất lượng.

Các dịch vụ thuê ngoài của các nhà cung cấp được xây dựng dựa trên sự kết tinh của các công nghệ tầm cỡ thế giới. Các giải pháp công nghệ được kết tinh trong các dịch vụ CNTT là các giải pháp đã qua kiểm chứng. Vì vậy, khách hàng sử dụng dịch vụ CNTT của nhà cung cấp luôn được tiếp cận với các công nghệ hiện đại đồng thời luôn có cơ hội học hỏi, tiếp thu các thực hành tốt nhất được đúc kết qua kinh nghiệm thành công, thất bại của nhiều công ty lớn trên thế giới trong việc ứng dụng CNTT.

Từ lý thuyết đến thực tế không phải lúc nào cũng “gặp nhau”, vậy trên thực tế thì KBNN có thể sẽ thuê ngoài dịch vụ CNTT ở những mảng công việc nào?

Tổng Giám đốc KBNN đã đề xuất lãnh đạo Bộ Tài chính phê duyệt chủ trương xây dựng Đề án Thuê quản trị, vận hành hệ thống TABMIS. Theo đó, sẽ thuê ngoài quản trị vận hành toàn bộ môi trường sản xuất và môi trường dự phòng của dự án TABMIS; thuê ngoài quản trị, vận hành cơ sở hạ tầng của trung tâm dữ liệu Bộ Tài chính và KBNN như một nội dung không thể tách rời nhằm đảm bảo các điều kiện môi trường cho hệ thống TABMIS (cùng với những nội dung khác gồm điện nguồn, điều hoà không khí, báo cháy chữa cháy, giám sát môi trường, hệ thống an ninh cho trung tâm dữ liệu). Đề án đang trình Bộ phê duyệt trong khoảng từ tháng 11 – 12/2010. Từ tháng 1 – 3/2011 sẽ tổ chức đấu thầu, và sẽ bắt đầu triển khai từ tháng 4/2011.

Thực tế, việc thuê ngoài các dịch vụ CNTT đã và đang được triển khai tại KBNN, nhiều chương trình ứng dụng nghiệp vụ đã được KBNN thuê ngoài ứng dụng và triển khai có hiệu quả. Đơn cử như: Hệ thống quản lý công trái, trái phiếu – BMS thuê Công ty CMC triển khai từ 2001 – 2002, hệ thống thanh toán điện tử thuê Công ty FPT-FSS triển khai toàn quốc từ năm 2006, hệ thống kế toán nội bộ thuê Công ty FIS-ERP triển khai toàn quốc từ năm 2008, hệ thống Intranet thuê Công ty CMC triển khai toàn quốc năm 2007 - 2008, hệ thống tích hợp ngân sách – kho bạc – TABMIS thuê Singapore – Oracle – FPT đang triển khai trên diện rộng.

Bên cạnh đó, nhiều nghiệp vụ cốt lõi, quan trọng nhất của KBNN đã được áp dụng phương án thuê ngoài để thiết kế, xây dựng, phát triển và triển khai thành công, hiệu quả.

Đặc biệt, dự án TABMIS hiện nay thiết lập hệ thống thông tin tích hợp ngân sách – kho bạc là hệ thống nghiệp vụ quan trọng nhất, cốt lõi nhất của KBNN và của ngành Tài chính cũng đã được thuê ngoài xây dựng, phát triển, triển khai. Đến nay, hệ thống đã được triển khai tại trung ương và 16 tỉnh, thành phố và sẽ tiếp tục được triển khai trên diện rộng trong năm 2010 – 20011.

Phương án thuê ngoài dịch vụ CNTT đã và đang được áp dụng hiệu quả tại KBNN trong việc phát triển và duy trì hệ thống CNTT. Riêng nội dung quản trị vận hành hệ thống CNTT là KBNN chưa áp dụng phương án thuê ngoài mà hiện vẫn đang áp dụng phương thức tự thực hiện.

Thuê ngoài phần giám sát, vận hành cơ sở hạ tầng trung tâm dữ liệu (TTDL): Nhà cung cấp dịch vụ CNTT sẽ giám sát các thiết bị hạ tầng TTDL như hệ thống điện, hệ thống điều hòa nhiệt độ, hệ thống báo cháy, chữa cháy, hệ thống giám sát môi trường và hỗ trợ mức 2 liên tục.

Nhà cung cấp dịch vụ CNTT sẽ thực hiện kiểm tra các điều kiện kỹ thuật và lập kế hoạch cho các yêu cầu phần cứng cần thiết cho hạ tầng TTDL. Nhà cung cấp dịch vụ CNTT sẽ cung cấp các yêu cầu thay đổi cho hạ tầng TTDL và phần mềm giám sát, tổ chức các cuộc họp về quản lý thay đổi để giúp cho KBNN quản trị các nhà cung cấp dịch vụ CNTT phụ trong việc thực hiện các thay đổi về hạ tầng TTDL. Nhà cung cấp dịch vụ CNTT sẽ theo dõi, đôn đốc các đơn vị liên quan để xác định khu vực sự cố, ghi chép lại các sự cố…

Thuê ngoài phần giám sát, vận hành và xử lý sự cố hệ thống TABMIS: Vận hành hay quản trị hệ thống TABMIS được hiểu trong dự án này là những công việc liên quan đến quản trị toàn bộ hệ thống TABMIS để đảm bảo chúng vận hành an toàn, hiệu quả, đáp ứng được yêu cầu nghiệp vụ của KBNN.

Công việc của vận hành quản trị hệ thống TABMIS được chia thành các phần chính sau đây: Vận hành thiết bị và hệ thống, quản lý trạng thái, sao lưu dự phòng và phục hồi, bảo mật và quản trị mạng, quản lý cấu hình, điều chỉnh hiệu suất và tính toán công suất…

Cục CNTT vẫn tiếp tục tự quản trị vận hành nhiều nội dung còn lại của hệ thống CNTT như: Quản trị mạng LAN, quản trị hạ tầng thông tin, quản trị máy chủ, quản trị Intranet, quản trị bảo mật, quản trị máy trạm, máy in…

Có thể thấy nhiệm vụ quản trị, vận hành hệ thống CNTT mà Cục CNTT phải tiếp tục thực hiện còn rất nhiều ngay cả khi đã áp dụng phương án thuê ngoài quản trị, vận hành TTDL. Việc áp dụng phương án này chỉ giải quyết phần nào khó khăn về nhân lực CNTT của KBNN, từ đó nâng cao chất lượng dịch vụ CNTT của hệ thống.

Xin cảm ơn ông!

(Khánh Huyền)