Yên Bái: Thu NSNN tháng 5 đạt 59,4% kế hoạch

(eFinance Online) - KBNN Yên Bái cho biết, từ đầu năm đến ngày 24/5/2016, thu NSNN trên địa bàn tỉnh là 4.592 tỷ đồng.
Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Trong đó, số thực thu trên địa bàn là 688 tỷ đồng, đạt 59,4% kế hoạch Bộ Tài chính giao; Số thu 14 chỉ tiêu theo kế hoạch Hội đồng nhân dân tỉnh giao là 483 tỷ đồng, đạt 34%.

Thu NSNN được phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thu và hệ thống các Ngân hàng thương mại để tập trung nhanh các khoản thu trên địa bàn và thực hiện hạch toán, điều tiết cho các cấp ngân sách đầy đủ và kịp thời, đúng tỷ lệ quy định.

Chi NSNN từ đầu năm đến ngày 24/5/2016 là 5.728 tỷ đồng. Trong đó tổng chi cân đối ngân sách địa phương là 2.193 tỷ đồng, đạt 35% kế hoạch Bộ Tài chính giao, đạt 34,3% kế hoạch tỉnh giao; Chi thường xuyên ngân sách địa phương là 1.696 tỷ đồng đạt 36% kế hoạch Bộ Tài chính giao; Cấp phát XDCB vốn địa phương 253 tỷ đồng, đạt 25,6% kế hoạch.

Thời gian tới, KBNN Yên Bái sẽ tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm chi thường xuyên theo Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 07/1/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016; Thông tư số 206/2015/TT-BTC ngày 24/12 của Bộ Tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2016; thực hiện vận hành hệ thống TABMIS đảm bảo thông suốt, việc kết nối cho công tác hoạch toán đảm bảo đầy đủ các khoản thu - chi NSNN; duy trì tốt công tác phối hợp thu và ủy nhiệm thu phạt vi phạm hành chính thực hiện nghĩa vụ NSNN.

(PV)