Hỏi - đáp về gói cước phụ gia tăng Voice ngoại mạng của VinaPhone

Nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế của khách hàng, từ ngày 25/9/2014, Vinaphone triển khai gói cước phụ gia tăng Voice ngoại mạng sử dụng kèm theo các gói cước DN/VIP tích hợp (dành cho Khách hàng doanh nghiệp) và ALO tích hợp (dành cho khách hàng cá nhân).

Theo đó, với 35.000đ/tháng (đã bao gồm VAT), khách hàng sẽ có thêm 50 phút mỗi tháng để gọi cố định và di động mạng khác. Chương trình không áp dụng cho các gói cước DN101, DN145, VIP169, VIP179, ALO135, ALO145.
 
Khi đăng ký mới gói cước Voice ngoại mạng, trong thời gian hưởng khuyến mại nếu khách hàng đăng ký trước ngày 21 của tháng: có hiệu lực sử dụng ngay trong tháng;   Đăng ký từ ngày 21 của tháng trở đi: có hiệu lực sử dụng từ tháng kế tiếp. Trong thời gian hưởng khuyến mại: Khách hàng có thể hủy gói cước Voice ngoại mạng và có hiệu lực từ tháng kế tiếp. 
 
Thời gian sử dụng các gói cước Voice ngoại mạng theo thời gian hưởng khuyến mại còn lại tương ứng của gói DN/VIP tích hợp/ALO tích hợp. Nếu khách hàng chuyển đổi gói DN/VIP tích hợp sang gói DN101, DN145, VIP169, VIP179 thì gói Voice ngoại mạng kèm theo (nếu có) sẽ bị hủy. Nếu khách hàng chuyển đổi gói ALO tích hợp sang gói ALO135/ALO145 thì gói Voice ngoại mạng kèm theo (nếu có) sẽ bị hủy và không được hoàn tiền mua gói.
 
(Theo VNPT)