TÒA SOẠN:
Địa chỉ: Phòng 2, tầng 6, số 4, ngõ Hàng Chuối 1, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: (84-4) 2220 2828/ ext 6117
Fax: (84-4) 2220 8091
E-mail: efinance@mof.gov.vn