Cải cách ruộng đất

Cải cách ruộng đất được Đảng ta thực hiện trong lúc cuộc kháng chiến đang trên đà đi tới thắng lợi đã góp phần quan trọng vào chiến thắng Điện Biên Phủ. Hòa bình lập lại, Đảng tiếp tục đẩy mạnh cải cách ruộng đất, tạo điều kiện cho việc khôi phục và phát triển kinh tế miền Bắc, làm cơ sở cho cuộc đấu tranh thống nhất nước nhà.

Nông dân miền Bắc trong buổi lễ cắm thẻ nhận ruộng.Nông dân miền Bắc trong buổi lễ cắm thẻ nhận ruộng.

Cùng với cải cách ruộng đất, Chính phủ thực hiện trợ cấp trâu bò cho nông dân để thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp.

 Chuyên mục này được thực hiện với sự phối hợp của
Phòng Báo chí - Tuyên truyền, Văn phòng Bộ Tài chính
 

Cải cách ruộng đất ảnh 1

Lễ cắm thẻ nhận ruộng.

Cải cách ruộng đất ảnh 2

Hội nghị Chính phủ bàn về cải cách ruộng đất.

Cải cách ruộng đất ảnh 3

Nông dân kéo cày thay trâu trước Cách mạng tháng Tám.

Cải cách ruộng đất ảnh 4

Chính phủ cấp trâu cày cho nông dân.

Cải cách ruộng đất ảnh 5

Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ tọa Hội đồng Chính phủ bàn kế hoạch khôi phục kinh tế 1958 - 1960.

Cải cách ruộng đất ảnh 6

Cán bộ tài chính tham gia xây dựng công trình thủy nông Bắc Hưng Hải. Đồng chí Đặng Việt Châu - người cầm càng.

Cải cách ruộng đất ảnh 7

Điều lệ tạm thời về thuế nông nghiệp.

Cải cách ruộng đất ảnh 8

Văn bản về quản lý xuất nhập khẩu.

Cải cách ruộng đất ảnh 9

Đưa máy móc vào sản xuất nông nghiệp.

Cải cách ruộng đất ảnh 10

Khánh thành Cổng Xuân Quan trong công trình thủy nông Bắc Hưng Hải năm 1961.

Cải cách ruộng đất ảnh 11

Cải cách ruộng đất ảnh 12

Nông dân được mùa tích cực đi nộp thuế.