Nguồn viện trợ nước ngoài

Trong công cuộc chống Mỹ cứu nước, Việt Nam đã nhận được sự giúp đỡ to lớn của bạn bè năm châu và nhân dân tiến bộ trên thế giới, đặc biệt là nguồn viện trợ từ Liên Xô, Trung Quốc và các nước XHCN khác.

Tiếp nhận tàu Hữu nghị của Trung Quốc.Tiếp nhận tàu Hữu nghị của Trung Quốc.

 

 

 

 Chuyên mục này được thực hiện với sự phối hợp của
Phòng Báo chí - Tuyên truyền, Văn phòng Bộ Tài chính
 

Nguồn viện trợ nước ngoài ảnh 1

Tiếp nhận hàng viện trợ của Liên Xô.

Nguồn viện trợ nước ngoài ảnh 2

Tiếp nhận hàng viện trợ nước ngoài ở Cảng Hải Phòng.

Nguồn viện trợ nước ngoài ảnh 3

Đồng chí Nguyễn Thanh Sơn, Trưởng đoàn Tài chính Việt Nam gặp Bộ trưởng Tài chính Tiệp Khắc tại Hội nghị Bộ trưởng Tài chính 12 nước XHCN năm 1963.

Nguồn viện trợ nước ngoài ảnh 4

Nguồn viện trợ nước ngoài ảnh 5

Búp bê và hình bao gạo “Vì hòa bình của Việt Nam” do Hội Phụ nữ dân chủ sản xuất, bán lấy tiền ủng hộ Việt Nam.

Nguồn viện trợ nước ngoài ảnh 6

Nhật Bản: Ống tiết kiệm trong “Phong trào 200 triệu Yên” ủng hộ Việt Nam do Đảng Cộng sản tổ chức năm 1959.