Tài chính phục vụ đấu tranh miền Nam

Hướng về miền Nam ruột thịt, cả nước nỗ lực làm việc bằng hai, sẵn sàng chi viện cao nhất sức người, sức của cho miền Nam ruột thịt. Thực hiện khát vọng sâu thẳm của nhân dân Việt Nam: “Không có gì quý hơn độc lập tự do”, hàng nghìn cán bộ tài chính đã vào chiến trường, trực tiếp tham gia chiến đấu và vận hành nền tài chính của Chính phủ phù hợp với điều kiện cách mạng miền Nam.

Nhân dân thủ đô hăng hái chi viện cho chiến trường miền Nam.Nhân dân thủ đô hăng hái chi viện cho chiến trường miền Nam.

Cùng với nguồn chi viện từ hậu phương lớn miền Bắc, Mặt trận dân tộc giải phòng miền Nam đã có những hoạt động tài chính thích hợp trong từng giai đoạn để huy động nguồn động viên tài chính tại chỗ, kịp thời đáp ứng nhu cầu đấu tranh của cách mạng miền Nam.

Chuyên mục này được thực hiện với sự phối hợp của
Phòng Báo chí - Tuyên truyền, Văn phòng Bộ Tài chính
 

Tài chính phục vụ đấu tranh miền Nam ảnh 1

Nhân dân miền Bắc trong phong trào “Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”.

Tài chính phục vụ đấu tranh miền Nam ảnh 2

Những chuyến hàng ngày đêm miệt mài vượt Trường Sơn tiến vào chiến trường miền Nam.

Tài chính phục vụ đấu tranh miền Nam ảnh 3

Tài chính phục vụ đấu tranh miền Nam ảnh 4

Một số loại Công trái Cách mạng, Công phiếu Kháng chiến và Công phiếu Nuôi quân do Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam phát hành.

Tài chính phục vụ đấu tranh miền Nam ảnh 5