Thống nhất tiền tệ trên toàn miền Bắc

Cuộc thống nhất tiền tệ trên toàn miền Bắc được tiến hành cuối năm 1954. Chính phủ thu đổi tiền Ngân hàng Đông Dương của địch và phát hành tiền Ngân hàng của ta trong những vùng mới giải phóng. Tháng 2/1959, Chính phủ tiếp tục cải cách tiền tệ nhằm đẩy mạnh công cuộc cải tạo và phát triển kinh tế ở miền Bắc xã hội chủ nghĩa.

Một số mẫu tiền.Một số mẫu tiền.

Đầu năm 1965, sau những thất bại nặng nề trên chiến trường miền Nam, đế quốc Mỹ điên cuồng đánh phá miền Bắc, nhằm hạn chế nguồn chi viện của miền Bắc cho chiến trường miền Nam. Miền Bắc vừa xây dựng kinh tế, vừa đánh trả chiến tranh phá hoại của giặc, thực hiện mục tiêu “Tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược”.

Chuyên mục này được thực hiện với sự phối hợp của
Phòng Báo chí - Tuyên truyền, Văn phòng Bộ Tài chính
 

Thống nhất tiền tệ trên toàn miền Bắc ảnh 1

Vé xổ số kiến thiết.

Thống nhất tiền tệ trên toàn miền Bắc ảnh 2

Bánh xe quay số mở thưởng.

Thống nhất tiền tệ trên toàn miền Bắc ảnh 3

Nhà máy cơ khí Trần Hưng Đạo, Hà Nội bị máy bay B52 tàn phá.