14 ngân hàng được cho vay mua tạm trữ thóc vụ Hè Thu 2013

Ngày 12/6/2013, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có văn bản số 4142/NHNN-TD về việc cho vay mua tạm trữ thóc, gạo vụ Hè Thu năm 2013.
Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 850/QĐ-TTg ngày 4/6/2013 về việc giao NHNN chỉ định, hướng dẫn một số ngân hàng thương mại (NHTM) thực hiện cho vay mua tạm trữ thóc, gạo vụ Hè Thu năm 2013, NHNN chấp thuận cho các ngân hàng: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Phát triển Nhà đồng bằng sông Cửu Long, Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam, Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội, Ngân hàng TMCP Đại Dương, Ngân hàng TMCP Phương Đông, Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam, Ngân hàng TMCP Quân đội, Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á và Ngân hàng TMCP Phát triển TP Hồ Chí Minh thực hiện việc cho vay mua thóc, gạo tạm trữ vụ Hè Thu năm 2013.

Cụ thể, các NHTM trên thực hiện cân đối nguồn vốn để cho vay mua tạm trữ thóc, gạo đối với các thương nhân được Hiệp hội Lương thực Việt Nam phân giao chỉ tiêu mua số thóc gạo tạm trữ 1 triệu tấn quy gạo trong vụ Hè Thu năm 2013 ở đồng bằng sông Cửu Long theo tỷ lệ quy đổi thóc:gạo là 2:1; loại thóc, gạo mua tạm trữ gồm thóc, gạo thường và thóc, gạo thơm. Việc cho vay được thực hiện theo quy định hiện hành về cho vay của TCTD đối với khách hàng.

NHNN quy định, các NHTM cho các thương nhân vay mua tạm trữ thóc, gạo với mức lãi suất cho vay tối đa là 10%/năm. Ngân sách Nhà nước hỗ trợ 100% lãi suất tiền vay trong thời gian mua thóc, gạo tạm trữ. Thời hạn mua tạm trữ từ ngày 15/6/2013 đến hết ngày 31/7/2013. Thời gian tạm trữ được hỗ trợ lãi suất tối đa là 3 tháng, kể từ ngày 15/6/2013 đến ngày 15/9/2013;

NHNN cũng yêu cầu các NHTM, NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố vùng đồng bằng sông Cửu Long theo dõi chặt chẽ tình hình mua thóc, gạo tạm trữ. Xem xét tạo điều kiện cho các thương nhân vay vốn kịp thời. Trường hợp có khó khăn vướng mắc vượt thẩm quyền, các ngân hàng báo cáo về NHNN để được xem xét, xử lý; Các NHTM, NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố vùng đồng bằng sông Cửu Long thực hiện báo cáo cho vay thu mua thóc, gạo tạm trữ theo Quyết định số 850/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

(HTH)