14 NHTM được cho vay mua tạm trữ thóc, gạo vụ Đông - Xuân

Mới đây, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có văn bản số 1748/NHNN-TD về việc chỉ định 14 ngân hàng thương mại được cho vay mua tạm trữ thóc, gạo vụ Đông - Xuân năm 2013-2014.

14 NHTM được cho vay mua tạm trữ thóc, gạo vụ Đông - Xuân

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 373a/QĐ-TTg ngày 15/3/2014 về việc giao NHNN chỉ định, hướng dẫn một số ngân hàng thương mại (NHTM) thực hiện cho vay mua tạm trữ thóc, gạo vụ Đông - Xuân 2013-2014, NHNN chấp thuận cho các ngân hàng, bao gồm: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Phát triển Nhà đồng bằng sông Cửu Long, Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam, Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội, Ngân hàng TMCP Đại Dương, Ngân hàng TMCP Phương Đông, Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam, Ngân hàng TMCP Quân đội, Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt, Ngân hàng TMCP Á Châu và Ngân hàng TMCP Phát triển TP Hồ Chí Minh thực hiện việc cho vay mua thóc, gạo tạm trữ vụ Đông - Xuân năm 2013-2014.

Các NHTM này sẽ thực hiện cân đối nguồn vốn để cho vay mua tạm trữ thóc, gạo đối với các thương nhân được Hiệp hội Lương thực Việt Nam phân giao chỉ tiêu mua số thóc gạo tạm trữ tối đa 1 triệu tấn quy gạo theo tỷ lệ quy đổi thóc:gạo là 2:1 trong vụ Đông - Xuân 2013-2014. Cụ thể, các NHTM cho các thương nhân vay mua tạm trữ thóc, gạo với mức lãi suất cho vay tối đa 7%/năm trong thời hạn cho vay mua tạm trữ tối đa là 06 tháng, kể từ ngày 20/3/2014 đến hết ngày 20/9/2014. Thời gian giải ngân cho vay mua tạm trữ thóc gạo từ ngày 20/3/2014 đến hết ngày 30/04/2014.

Cùng với đó, Ngân sách Nhà nước sẽ hỗ trợ 100% lãi suất tiền vay mua thóc, gạo tạm trữ tối đa là 04 tháng, kể từ ngày 20/03/2014 đến hết ngày 20/7/2014. Ngoài thời gian cho vay mua tạm trữ được hỗ trợ lãi suất nêu trên, khách hàng phải trả lãi ngân hàng theo quy định.

Các NHTM, NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Cửu Long theo dõi chặt chẽ tình hình mua thóc, gạo tạm trữ, xem xét tạo điều kiện cho các thương nhân vay vốn kịp thời. Trường hợp có khó khăn vướng mắc vượt thẩm quyền, các ngân hàng báo cáo về NHNN để được xem xét, xử lý. Mặt khác, các NHTM, NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Cửu Long cũng cần thực hiện báo cáo cho vay thu mua thóc, gạo tạm trữ theo Quyết định số 373a/QĐ-TTg ngày 15/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

(HTH)