ADB tài trợ 200 triệu USD giúp Việt Nam nâng cao chất lượng chi tiêu công

(eFinance Online) - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình "Nâng cao chất lượng chi tiêu công" do ADB tài trợ. Chương trình có tổng kinh phí là 200 triệu USD do Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tài trợ. 
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Trong đó, vốn vay ưu đãi từ Quỹ Phát triển châu Á là 117,3 triệu USD, vốn vay thông thường là 82,7 triệu USD. Chương trình nhằm mục tiêu hỗ trợ Chính phủ cải thiện điều kiện hạ tầng, nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm cải thiện đời sống nhân dân và giảm nghèo bền vững. Cụ thể, Chương trình sẽ trợ giúp Chính phủ cải thiện hệ thống quản lý tài chính công của Việt Nam thông qua việc phân bổ nguồn lực tài chính công một cách hiệu quả; tăng cường năng lực xác định và quản lý rủi ro tài khóa; và cải thiện công tác giám sát, theo dõi và đánh giá chi tiêu công.

Bộ Tài chính là cơ quan chủ quản của Chương trình. Các cơ quan thực hiện gồm: Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội và Kiểm toán Nhà nước chịu trách nhiệm thực hiện các hành động chính sách thuộc Ma trận chính sách theo phạm vi chức năng nhiệm vụ của mình.

(P.V)