ADB tài trợ cho Việt Nam gần 224 triệu USD phát triển đô thị xanh

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt danh mục Dự án “Chương trình Phát triển các đô thị loại II (các đô thị xanh)” vay vốn Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB). Dự án trên được thực hiện trong 5 năm tại các tỉnh: Hà Giang, Vĩnh Phúc và Thừa Thiên Huế với tổng mức đầu tư 223,87 triệu USD.

Thừa Thiên Huế là một trong 3 tỉnh được triển khai dự án đô thị xanh. Nguồn: Cổng TTĐT Thừa Thiên Huế.Thừa Thiên Huế là một trong 3 tỉnh được triển khai dự án đô thị xanh. Nguồn: Cổng TTĐT Thừa Thiên Huế.

Mục tiêu Dự án nhằm cải thiện và mở rộng mạng lưới giao thông, từng bước hoàn thiện đồng bộ cơ sở hạ tầng đô thị; đồng thời tạo động lực cho phát triển đô thị, thúc đẩy phát triển kinh doanh thương mại dịch vụ và khai thác tiềm năng du lịch, tạo công ăn việc làm tăng thêm thu nhập cho người dân địa phương; cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường, nâng cao cảnh quan môi trường đô thị qua đó nâng cao sức khỏe, chất lượng sống cho nhân dân các tỉnh tham gia Dự án.

Hoạt động chính của Dự án gồm phát triển mạng lưới giao thông đô thị nhằm kết nối và nâng cao năng lực - Phát triển mạng lưới giao thông đô thị nhằm kết nối và nâng cao năng lực vận chuyển hàng hóa; xây dựng và nâng cấp cơ sở hạ tầng đô thị; cải thiện điều kiện thoát nước và vệ sinh môi trường nhằm mục đích nâng cao năng lực tiêu thoát nước của đô thị, xây dựng hệ thống thu gom và xử lý nước thải để giảm thiểu ô nhiễm môi trường; hỗ trợ kỹ thuật trong việc quản lý và thực hiện Dự án; tăng cường năng lực thực hiện dự án nhằm thực hiện Kế hoạch chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của các tỉnh tham gia Dự án.

Trước đó, vào đầu tháng 1, tại TP Huế, UBND các tỉnh Thừa Thiên - Huế, Vĩnh Phúc và Hà Giang phối hợp Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng nhà tài trợ (Ngân hàng phát triển châu Á - ADB) tổ chức hội thảo báo cáo cuối kỳ về Chương trình phát triển các đô thị loại II (các thành phố xanh) để đánh giá kết quả triển khai các tiểu dự án thuộc chương trình và bàn kế hoạch triển khai dự án năm 2016.

Được biết đến nay, Hà Giang, Vĩnh Phúc và Thừa Thiên Huế đã hoàn thành khung chương trình, đang được Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét thẩm định để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt các danh mục dự án đầu tư.

(T.N)