Agribank áp dụng lãi suất cho vay 6-8% đối với DN xuất nhập khẩu

Mới đây, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) đã triển khai chương trình cho vay ưu đãi đối với khách hàng xuất, nhập khẩu năm 2014 từ ngày 01/6/2014 đến hết ngày 30/9/2014.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Theo đó, Tổng giám đốc Agribank chỉ đạo Giám đốc Sở giao dịch, các Chi nhánh loại I, loại II triển khai chương trình cho vay ưu đãi đối với khách hàng xuất, nhập khẩu năm 2014. Trụ sở chính Agribank dành một lượng vốn khoảng 10.000 tỷ đồng để cho vay ngắn hạn ưu đãi lãi suất đối với khách hàng xuất, nhập khẩu có nhu cầu vay mới và vay bổ sung vốn để phục vụ nhu cầu xuất, nhập khẩu. Cụ thể, đối tượng khách hàng cho vay ưu đãi lãi suất là khách hàng xuất, nhập khẩu vay vốn để thu mua, chế biến, xuất, nhập khẩu hàng hóa nông sản, thực phẩm; nhập khẩu hàng hóa phục vụ sản xuất, nông nghiệp, nông thôn, các loại hàng hóa khác; sản xuất, chế biến xuất khẩu các hàng hóa khác; sử dụng và cam kết sử dụng các sản phẩm dịch vụ khác của Agribank. Mức cho vay, điều kiện cho vay, thời hạn cho vay... thực hiện theo quy định hiện hành của Agribank về cho vay đối với khách hàng.

Về lãi suất cho vay ưu đãi chỉ từ 6%-8%/năm. Lãi suất vay cụ thể đối với từng khách hàng do giám đốc chi nhánh quyết định rên cơ sở tính toán hiệu quả và lợi ích thu được từ các sản phẩm dịch vụ khác. Thời gian ưu đãi lãi suất cho vay được tính từ ngày cho vay đến khi trả nợ nhưng không quá thời hạn cho vay trên Hợp đồng tín dụng và tối đa không quá 06 tháng. Sau thời hạn ưu đãi lãi suất, chi nhánh áp dụng lãi suất cho vay thông thường theo quy định của Tổng giám đốc từng thời kỳ. Các mức lãi suất cho vay, thời hạn hưởng lãi suất ưu đãi cần phải được ghi trong Hợp đồng tín dụng, khách hàng vay quá hạn trả nợ không được hưởng ưu đãi lãi suất. Phí sử dụng vốn đối với dư nợ cho vay đối với khách hàng xuất, nhập khẩu, thấp hơn 2%/năm so với phí sử dụng vốn thông thường Tổng Giám đốc thông báo từng thời kỳ. Phí ưu đãi được tính theo dư nợ và thời gian cho vay ưu đãi lãi suất thực tế, tối đa không quá 06 tháng.

Tính đến 30/4/2014, tổng dư nợ cho vay nền kinh tế của Agribank là 531.467 tỷ đồng, trong đó cho vay nông nghiệp, nông thôn là 381.493 tỷ chiếm tỷ trọng 71,8%, riêng cho vay kinh tế hộ gia đình và cá nhân là 300.756 tỷ, chiếm tỷ trọng 56,6% trong tổng dư nợ. Thông qua cung ứng nguồn vốn kịp thời, Agribank đóng góp tích cực vào thành công của các chương trình kinh tế trọng điểm của Đảng, Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước, Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ tích cực các doanh nghiệp, hộ sản xuất trong cả nước phục hồi và phát triển sản xuất, kinh doanh hiệu quả…

(HTH)