Agribank cấp 1.600 tỷ đồng tín dụng cho phát triển nông nghiệp

Ngày 25/11, Agribank ký kết hợp đồng nguyên tắc và hợp đồng tín dụng trị giá 1.600 tỷ đồng với hai doanh nghiệp kinh doanh lương thực, thủy sản.

Agribank cấp 1.600 tỷ đồng tín dụng cho phát triển nông nghiệp.Agribank cấp 1.600 tỷ đồng tín dụng cho phát triển nông nghiệp.

Theo đó, trong khuôn khổ Hội nghị xúc tiến đầu tư khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) năm 2013, Agribank ký kết hợp đồng nguyên tắc với Tổng công ty lương thực miền Nam (Vinafood II) 1.500 tỷ đồng  nhằm cung ứng vốn sản xuất, thu mua, chế biến xuất khẩu lương thực. Ngoài ra, Agribank còn  ký hợp đồng tín dụng với Công ty cổ phần Gò Đàng 100 tỷ đồng cung ứng vốn lưu động cho hoạt động thu mua, chế biến xuất khẩu thủy sản của công ty.

Tại khu vực ĐBSCL, hiện có 47 tổ chức tín dụng đang hoạt động, Agribank là Ngân hàng Thương mại có mạng lưới rộng nhất (chiếm khoảng 25%). Quy mô tín dụng của Agribank tại khu vực ĐBSCL không ngừng được mở rộng, đáp ứng một lượng vốn lớn cho phát triển kinh tế vùng. Giai đoạn 2008-2012, dư nợ tăng trưởng bình quân đạt 17%/năm. Đây là mức tăng bình quân lớn nhất giữa các vùng trong toàn hệ thống Agribank. Tính đến 30/9/2013, tổng dư nợ đạt 80.818 tỷ đồng, tăng 6.523 tỷ đồng ( tăng 8,8%) so với đầu năm, chiếm thị phần dư nợ khoảng 30% so với các TCTD trong vùng. Nông nghiệp, nông dân và nông thôn luôn là đối tượng ưu tiên số một trong hoạt động cho vay của Agribank với tỷ trọng dư nợ cho vay “Tam nông” chiếm 90%/tổng dư nợ.

(HTH)