Agribank cho vay quay vòng hơn 4.550 tỷ đồng

Đó là con số mà Agribank công bố tại Hội nghị đánh giá kết thúc Dự án tài chính nông thôn (TCNT) III do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), Ngân hàng Thế giới (WB), Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) tổ chức chiều ngày 21/7/2014 tại Hà Nội.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Dự án TCNT III do WB tài trợ nằm trong chuỗi Dự án TCNT được Chính phủ Việt Nam triển khai từ năm 1996 đến nay. Trong đó Dự án TCNT I triển khai từ năm 1996 đến 2002, tiếp nối là Dự án TCNT II từ năm 2002 - 2009 và Dự án TCNT III từ năm 2009 - 2014. Dự án TCNT III nằm trong chuỗi 3 dự án TCNT có tổng trị giá 548 triệu USD, trong đó riêng Dự án TCNT III là 200 triệu USD do WB tài trợ, NHNN là Cơ quan chủ quản và BIDV là ngân hàng đầu mối bán buôn. Nguồn vốn của dự án nhằm thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia của Việt Nam như xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo, và hỗ trợ thực hiện các chương trình có mục tiêu tạo việc làm và tăng thêm thu nhập cho người nghèo, đặc biệt là người nghèo nông thôn. Dự án cũng góp phần thực hiện Đề án cơ cấu lại Hệ thống các tổ chức tín dụng của Chính phủ.

Agribank tham gia thực hiện Dự án của WB từ ngày đầu tiên và là Định chế tài chính tham gia vào Dự án( PFI ) sử dụng vốn lớn nhất.Tiếp nối những thành quả đã đạt được từ các Dự án TCNT I, II, Agribank tiếp tục được đánh giá là một trong số các PFIs tham gia tích cực nhất trong việc khai thác và triển khai có hiệu quả nguồn vốn Dự án TCNT III. Với hạn mức ban đầu WB cấp cho Agribank là 475 tỷ đồng nhưng đến thời điểm kết thúc Dự án đã lên tới 1.315 tỷ đồng (chiếm 35% tổng hạn mức của cả Dự án).

Sau 5 năm triển khai Dự án, Agribank đã thực hiện cho vay quay vòng hơn 4.550 tỷ đồng tới hơn 82.500 khách hàng vay là cá nhân, hộ gia đình, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn. Đặc biệt, Quỹ cho vay tài chính vi mô (MLF III) của Dự án đã thu hút khoảng 37.500 khách hàng vay là các cá nhân, hộ gia đình và doanh nghiệp vi mô. Quỹ MLF III được WB quan tâm và đặt nhiều kỳ vọng vì trên thực tế, việc cho vay tài chính vi mô tại Việt Nam hiện nay còn nhiều khó khăn, qui mô món vay quá nhỏ và ưu tiên cho khách hàng mới tiếp cận lần đầu. Tuy nhiên, với sự nỗ lực không ngừng của Agribank, cùng với lợi thế về mạng lưới chi nhánh rộng khắp và có nhiều kinh nghiệm trong cho vay lĩnh vực nông nghiệp nông thôn, Agribank đã thực hiện giải ngân được hơn 100 tỷ đồng, chiếm 50% tổng hạn mức của Quỹ MLF III.

Phát biểu tại Hội nghị Phó Tổng giám đốc Agribank Lê Thị Thanh Hằng cho biết, Agribank luôn chủ động triển khai, ưu tiên thông qua nguồn vốn Dự án, Agribank đã thực hiện vốn Dự án TCNT III, đảm bảo chất lượng tín dụng, nợ xấu vốn Dự án WB chỉ ở mức 0,3%. Thông qua nguồn vốn Dự án, Agribank đã thực hiện phân bổ tới hơn 41 chi nhánh trong hệ thống trên khắp cả nước. Nguồn vốn Dự án đã góp phần gia tăng lợi ích kinh tế cho các doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế tư nhân và các cá nhân/hộ gia đình ở khu vực nông thôn, nâng cao khả năng tiếp cận tới các dịch vụ tài chính một cách bền vững, từ đó giúp làm tăng thu nhập, tạo việc làm cho khu vực nông thôn, góp phần chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ổn định và phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn tại các tỉnh thực hiện Dự án.

"Nguồn vốn Dự án ổn định đã giúp Agribank xây dựng và hướng tới các tiểu dự án/nhóm đối tượng đầu tư trung, dài hạn, tạo được sự ổn định trong việc cấp tín dụng. Bên cạnh đó, nguồn vốn Dự án góp phần giúp Agribank duy trì được nguồn lực để thực hiện cho vay nông nghiệp, nông thôn phù hợp theo định hướng của Chính phủ về phát triển tam nông...”, Bà Hằng nhấn mạnh.

Dự ánTCNT III nói riêng và chuỗi Dự án TCNT nói chung đã kết thúc giai đoạn rút vốn giải ngân vào cuối năm 2013, song nguồn vốn sẽ tiếp tục được cho vay đến năm 2033, tạo ra tổng mức đầu tư toàn xã hội ước dự kiến lên gần 5 tỷ USD từ các quỹ quay vòng do BIDV quản lý. Như vậy, trong hàng chục năm tiếp theo, lợi ích của dự án sẽ vẫn tiếp tục được gia tăng mạnh mẽ cả về mặt kinh tế, xã hội và môi trường.

(T.Hương)