Agribank cho vay thí điểm với mô hình liên kết chuỗi sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp

Tổng Giám đốc Agribank vừa chỉ đạo Sở Giao dịch, chi nhánh loại I, loại II trên toàn hệ thống, thực hiện tiếp cận cho vay thí điểm đối với các mô hình liên kết trong chuỗi sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, các mô hình ứng dụng khoa học và công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp theo Nghị quyết 14 của Chính phủ.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Mới đây, Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Việt nam (Agribank) ban hành văn bản số 4740/NHNo – KHDN nhằm thực hiện Quyết định số 1050/QĐ-NHNN của Thống đốc NHNN về chương trình cho vay thí điểm phục vụ phát triển nông nghiệp theo Nghị quyết 14/NQ-CP của Chính phủ.

Theo nội dung của văn bản này, đối tượng áp dụng bao gồm: Các doanh nghiệp ký hợp đồng liên kết trong sản xuất gắn với chế biến và tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp; Các doanh nghiệp được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp giấy chứng nhận là doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; Các hộ nông dân, hợp tác; xã đại diện cho nông dân thực hiện ký hợp đồng liên kết theo chuỗi sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp với các doanh nghiệp được NHNN, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt gắn với các dự án liên kết cụ thể; Các Chi nhánh Agribank tham gia cho vay thí điểm theo văn bản này…

Các chi nhánh của Agribank cho vay thí điểm đối với khách hàng có mục đích liên kết theo chuỗi từ khâu sản xuất - chế biến - tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; các dự án ứng dụng sản phẩm khoa học và công nghệ cao.Việc cho vay phải đảm bảo tuân thủ đúng quy định hiện hành về hoạt động cho vay của Agribank đối với khách hàng, quy định tại văn bản này, các quy định về đảm bảo an toàn trong hoạt động ngân hàng của Agribank và các văn bản pháp luật có liên quan.

Mức lãi suất cho vay tối đa đối với các dự án vay thuộc các chương trình thí điểm được áp dụng, cho vay ngắn hạn là 7%/năm; Cho vay trung hạn là 10%/năm; Cho vay dài hạn là 10,5%/năm.

Được biết, triển khai chương trình cho vay thí điểm phục vụ phát triển nông nghiệp theo Quyết định số 1050/QĐ-NHNN, Agribank đã ký kết hợp đồng nguyên tắc cấp tín dụng trị giá hơn 411 tỷ đồng cho 3 doanh nghiệp tỉnh An Giang và 1 doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng. Chương trình cho vay thí điểm phục vụ phát triển nông nghiệp sẽ góp phần mở ra một hướng đi mới, cách làm mới có hiệu quả kinh tế cao trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, thúc đẩy khu vực nông nghiệp, nông thôn của Việt Nam phát triển mạnh mẽ, bền vững hơn trong thời gian tới.

(HTH)