Agribank - Góp phần vào thành công chung của ngành Ngân hàng

Năm 2014, mặc dù hoạt động trong bối cảnh hết sức khó khăn, song với những kết quả đạt được đáng khích lệ, Agribank tiếp tục là lực lượng nòng cốt, dẫn dắt thị trường tín dụng nông thôn, góp phần đáng kể vào thành công chung của ngành Ngân hàng.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Tín dụng tăng trưởng chất lượng

Năm 2014, mặc dù hoạt động trong tình hình kinh tế thế giới và trong nước còn không ít thách thức đặt ra, khi hoạt động kinh doanh của các thành phần kinh tế vẫn trong tình trạng khó khăn, sức mua trên thị trường ở mức thấp, khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế chưa cao… song bám sát sự lãnh đạo của Đảng, Chính phủ, chỉ đạo trực tiếp của Ngân hàng Nhà nước, cùng hệ thống chính trị tích cực thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính Phủ, đồng thời quyết liệt triển khai Đề án tái cơ cấu, đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác quản trị điều hành cùng nhiều giải pháp hữu hiệu khác, Agribank không ngừng nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ thực thi chính sách tiền tệ, góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định thị trường tiền tệ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh.

Đến 31/12/2014, tổng tài sản Có của Agribank đạt 762.869 tỷ đồng, tăng 10,08% so với năm 2013. Tổng nguồn vốn đạt 690.191 tỷ đồng, tăng 10,2% so với cuối năm 2013, trong đó, tiền gửi dân cư tăng trưởng tốt, chiếm tỷ trọng 78,4% vốn huy động. Vốn huy động tăng trưởng ổn định, đáp ứng đủ, kịp thời, phù hợp với nhu cầu hoạt động kinh doanh. Cơ cấu vốn được chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng dần tỷ trọng vốn ổn định, vốn trung dài hạn theo Đề án tái cơ cấu, lãi suất đầu vào giảm dần, tăng hiệu quả kinh doanh.

Hoạt động tín dụng của Agribank tiếp tục tăng trưởng có chất lượng, cơ cấu tín dụng chuyển dịch tích cực, tập trung mạnh vào lĩnh vực truyền thống, sở trường của Agribank đó là nông nghiệp, nông thôn, sản xuất kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước. Trong năm, Agribank 7 lần điều chỉnh giảm lãi suất cho vay, triển khai các gói, các chương trình tín dụng ưu đãi nhằm khuyến khích, hỗ trợ khách hàng mở rộng và tái đầu tư, cụ thể: dành 10.000 tỷ đồng lãi suất thấp cho vay đối với khách hàng xuất nhập khẩu, xem xét cơ cấu lại thời hạn trả nợ, cho vay bổ sung để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, phục hồi sản xuất kinh doanh… Đến 31/12/2014, tổng dư nợ cho vay (bao gồm ngoại tệ quy đổi) đạt 605.324 tỷ đồng, tăng 8,8% đạt mục tiêu đã đề ra. Dư nợ cho vay nông nghiệp, nông thôn duy trì mức độ tăng trưởng, đạt 411.295 tỷ đồng, tăng 32.310 tỷ đồng (+8,5%) so với năm 2013, chiếm tỷ trọng 74,3%/tổng dư nợ. Riêng dư nợ cho vay Hộ sản xuất và cá nhân tăng 39.972 tỷ đồng, tốc độ tăng 13,4% tương đương với tốc độ tăng trưởng dư nợ toàn ngành Ngân hàng năm 2014, tiếp tục là tổ chức tín dụng dẫn đầu về cho vay xây dựng Nông thôn mới.

Năm 2014, dự báo trước về khả năng phát triển tín dụng, Agribank coi việc phát triển sản phẩm dịch vụ ngân hàng tiện ích góp phần nâng cao năng lực tài chính thông qua triển khai các sản phẩm tín dụng mới, cho vay theo chuỗi liên kết, cho vay theo hạn mức tín dụng đối với hộ sản xuất nhằm tăng năng suất lao động, giảm chi phí cho vay… Kết quả kinh doanh dịch vụ tăng trưởng ổn định so với năm trước, đến 31/12/2014, tổng thu dịch vụ của Agribank đạt 2.877 tỷ đồng, tăng 19,6% so với cuối năm 2013, đạt 104% kế hoạch 2014. Trong đó: Nhóm dịch vụ thanh toán trong nước tăng 10%, nhóm dịch vụ thanh toán quốc tế tăng 11,2%, nhóm dịch vụ thẻ tăng 47%, các dịch vụ khác tăng 8,2%. Agribank trở thành một trong những Ngân hàng thương mại đi đầu trong cung cấp dịch vụ thu Ngân sách nhà nước, Thẻ, Mobile Banking… Tiếp tục là đối tác được các tổ chức quốc tế uy tín tín nhiệm, ủy thác triển khai các dự án tại Việt Nam, được Ngân hàng Nhà nước, các Bộ, Ngành đánh giá cao về năng lực và chất lượng phục vụ.

Agribank mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư, kinh doanh vốn gắn với đảm bảo an toàn thanh khoản, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. Lãi hoạt động kinh doanh vốn, đầu tư giấy tờ có giá tăng 40% so với năm 2013. Khả năng thanh khoản được Agribank duy trì ổn định, các tỷ lệ an toàn hoạt động cơ bản đều đáp ứng theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. Trong năm 2014, Agribank quyết liệt thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng tín dụng,  xử lý thu hồi, ngăn ngừa nợ xấu phát sinh, trích lập dự phòng, xử lý rủi ro. Các hoạt động khác hỗ trợ hoạt động kinh doanh của Ngân hàng đều được Agribank đẩy mạnh, đổi mới… Với nỗ lực của toàn hệ thống, năm 2014, Agribank đạt lợi nhuận trước thuế 3.238 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ năm 2013, đạt 101% kế hoạch năm 2014.

Hoạt động kinh doanh thực sự khó khăn, nhưng với truyền thống, trách nhiệm chia sẻ với cộng đồng, năm 2014 Agribank vẫn tích cực triển khai các hoạt động an sinh xã hội vừa thể hiện trách nhiệm xã hội đối với cộng đồng, vừa củng cố, nâng cao hình ảnh, uy tín, thương hiệu của Agribank. Toàn hệ thống đã dành khoảng 254 tỷ đồng hỗ trợ an sinh xã hội trong lĩnh vực giáo dục, y tế, xây nhà tình nghĩa cho người nghèo, hỗ trợ các em nhỏ đồng bào dân tộc miền núi…

Khẳng định vai trò chủ lực trên thị trường tài chính nông thôn

Tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ kinh doanh năm 2015 của Agribank tổ chức mới đây, thay mặt Ban Cán sự Đảng, Ngân hàng Nhà nước, Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Phước Thanh ghi nhận: Năm 2014 hoạt động trong hoàn cảnh khi vừa phải sắp xếp lại bộ máy, nhân sự, vừa phải giải quyết các vụ việc trước đây, trong khi cơ chế của Nhà nước chưa hỗ trợ được nhiều… song Agribank vẫn vận hành tốt, nghiêm túc triển khai Đề án tái cơ cấu, dần lấy lại uy tín đối với thị trường, đối với lãnh đạo cao cấp, đối với người dân, đối với cán bộ trong hệ thống; tiếp tục là lực lượng nòng cốt, dẫn dắt thị trường tín dụng nông nghiệp, nông thôn. Agribank nghiêm túc, tiên phong trong thực hiện giảm, hỗ trợ lãi suất, mạnh dạn mở rộng đầu tư sản xuất kinh doanh… thể hiện được rõ ý chí, tinh thần vì nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Phó Thống đốc NHNN cũng bày tỏ mong muốn, bởi tiềm lực của Agribank rất lớn, năm 2015, Agribank sẽ quyết liệt, tích cực hơn nữa trong triển khai Đề án tái cơ cấu, có những bước đi mạnh hơn nữa, biến chương trình, mục tiêu đề ra thành những hành động cụ thể để đạt được nhiều thành công hơn nữa, tiếp tục có nhiều đóng góp hơn đối với ngành Ngân hàng…

Chủ tịch Hội đồng Thành viên Agribank Trịnh Ngọc Khánh nhấn mạnh: Mặc dù phải trải qua giai đoạn cực kỳ khó khăn, vừa đảm đương hoàn thành nhiệm vụ chính trị của NHTM Nhà nước trong thực thi chính sách tiền tệ, vừa chịu sức ép cạnh tranh gay gắt, song kết quả mà Agribank đạt được trong năm 2014 đó là nhờ có sự hỗ trợ tích cực của NHNN, các Bộ, Ban, Ngành đối với Agribank… đặc biệt, toàn hệ thống Agribank phát huy tinh thần đoàn kết, sẵn sàng đối diện, cùng nhau chia sẻ khó khăn, đồng thuận, quyết tâm triển khai hiệu quả các chương trình, mục tiêu đề ra. Chủ tịch Hội đồng Thành viên Agribank Trịnh Ngọc Khánh tin tưởng, bước sang năm 2015, với khí thế, quyết tâm, cách làm đang triển khai, Agribank sẽ đạt kết quả khả quan trên mọi mặt. Tiếp tục bám sát chỉ đạo, mục tiêu của NHNN, Agribank tập trung nguồn lực, triển khai thực hiện có hiệu quả các phương án tái cơ cấu theo đề án được Thống đốc NHNN phê duyệt nhằm xây dựng Agribank thành ngân hàng hiện đại, có khả năng cạnh tranh cao, giữ vị trí chủ lực trên thị trường tiền tệ, tín dụng nông thôn, đáp ứng nhu cầu vốn vay có hiệu quả phục vụ sản xuất kinh doanh của các thành phần kinh tế, đặc biệt là lĩnh vực nông nghiệp nông thôn; cung ứng sản phẩm dịch vụ chất lượng cao, hoạt động kinh doanh tăng trưởng an toàn - hiệu quả - bền vững; Nâng cao chất lượng, hiệu quả kinh doanh, giảm nợ xấu, lành mạnh hóa và cải thiện khả năng tài chính, ổn định đời sống cán bộ, nhân viên trong toàn hệ thống, đảm bảo các tỷ lệ an toàn hoạt động theo quy định của NHNN và tiêu chuẩn quốc tế; Đổi mới quản trị điều hành, xây dựng đội ngũ cán bộ đảm bảo cả về số lượng và chất lượng, đủ sức đáp ứng yêu cầu cạnh tranh trong thời kỳ mở cửa, hội nhập…

Để triển khai thành công Đề án tái cơ cấu, đến hết năm 2015, Agribank cần đạt mục tiêu tập trung cho vay lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn và nông dân, lĩnh vực xuất khẩu, công nghiệp chế biến, doanh nghiệp nhỏ và vừa đạt tỷ lệ khoảng 80% dư nợ; tăng vốn tự có, đảm bảo các tỷ lệ an toàn hoạt động, nợ xấu dưới 3%... Nhiệm vụ đặt ra đối với Agribank trong năm 2015 và những năm tiếp theo rất nặng nề, đòi hỏi Ngân hàng phải triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm đưa Agribank tiếp tục có những đổi mới tích cực, phát triển ổn định, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ đã được Đảng, Nhà nước tin tưởng giao phó, tiếp tục khẳng định vai trò chủ lực của tổ chức tín dụng trên thị trường tài chính nông thôn.

(T.Hương)