Agribank phục vụ dự án do ADB tài trợ

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa có Quyết định về việc chỉ định ngân hàng phục vụ cho Dự án viện trợ bổ sung Dự án Phòng chống bệnh truyền nhiễm khu vực Tiểu vùng sông Mê Kông, giai đoạn 2 do Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) tài trợ.

Agribank phục vụ dự án do ADB tài trợ. Nguồn: Internet.Agribank phục vụ dự án do ADB tài trợ. Nguồn: Internet.

Theo đó, thống đốc NHNN chỉ định Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) làm ngân hàng phục vụ cho Dự án viện trợ bổ sung Dự án Phòng chống bệnh truyền nhiễm khu vực Tiểu vùng sông Mê Kông, giai đoạn 2 do ADB tài trợ theo Hiệp định viện trợ số 0450-VIE ký ngày 19/02/2016 giữa đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và đại diện ADB.

NHNN yêu cầu Tổng Giám đốc Agribank chịu trách nhiệm thực hiện các quy định nêu trong Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23/4/2013 của Chính phủ, các văn bản hướng dẫn thực hiện của NHNN, Bộ Tài chính và các quy định của ADB để phục vụ tốt cho Dự án này.

Được biết, Dự án Phòng chống bệnh truyền nhiễm tiểu vùng sông Mê Kông triển khai nhằm hướng đến mục tiêu chung là giảm tỷ lệ mắc và tử vong các bệnh truyền nhiễm phổ biến, khống chế không để dịch lớn xảy ra, giảm gánh nặng bệnh tật cho nhân dân trong khu vực tiểu vùng sông Mê Kông...

(T.N)