Agribank Quảng Ngãi ký kết hợp đồng tín dụng đóng tàu vỏ thép

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) chi nhánh tỉnh Quảng Ngãi và Công ty Cổ phần thủy sản Lý Sơn đã ký kết Hợp đồng tín dụng cho vay Dự án đóng mới tàu vỏ thép dịch vụ hậu cần nghề cá dưới sự chứng kiến của lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ( NHNN) và các ban ngành tỉnh Quảng Ngãi.
Agribank Quảng Ngãi ký kết hợp đồng tín dụng đóng tàu vỏ thép.Agribank Quảng Ngãi ký kết hợp đồng tín dụng đóng tàu vỏ thép.

Ông Lê Hồng - Phó Giám đốc phụ trách Agribank tỉnh Quảng Ngãi, ông Võ Phú Tài - Giám đốc Agribank chi nhánh huyện Lý Sơn, đơn vị trực tiếp ký hợp đồng tín dụng với Công ty Cổ phần thủy sản Lý Sơn.

Căn cứ Quyết định 888/QĐ-NHNo-HSX ngày 29/8/2014 của Tổng Giám đốc Agribank về việc ban hành Quy định cho vay đối với khách hàng vay vốn theo Nghị định 67, Agribank chi nhánh tỉnh Quảng Ngãi đã tiến hành thẩm định dự án vay vốn để đóng mới tàu vỏ thép dịch vụ hậu cần nghề cá của Công ty cổ phần Thủy sản Lý Sơn. Thông qua việc triển khai ký kết hợp đồng tín dụng này, Agribank Quảng Ngãi đang tiếp tục tích cực thực hiện Nghị định 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản (Nghị định 67) cũng như chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Ngãi về một số chính sách phát triển thủy sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Dự án đóng mới tàu vỏ thép Dịch vụ hậu cần nghề cá của Công ty cổ phần Thủy sản Lý Sơn là dự án đầu tiên tại tỉnh Quảng Ngãi về thực hiện chính sách phát triển thủy sản theo Nghị định 67 được Agribank tiếp cận thẩm định và ký hợp đồng tín dụng. Dự án có tổng nhu cầu vốn là hơn 25 tỷ đồng, trong đó vốn tự có của doanh nghiệp là 4,6 tỷ đồng (chiếm 18%), vốn vay Agribank 20,4 tỷ đồng (chiếm 82%). Thời hạn vay vốn 11 năm kể từ ngày ký hợp đồng.

Tàu dịch vụ hậu cần nghề cá của Công ty cổ phần thủy sản Lý Sơn là tàu vỏ thép đạt tiêu chuẩn theo Nghị định 67 được đóng tại Công ty Cổ phần cơ khí đóng tàu thủy sản Việt Nam, đây là tàu hiện đại nhất, có chiều dài 46 m, rộng 7,5 m, cao 4,2 m, mớn nước 3 m, với tổng công suất 938 CV, tốc độ 12 hải lý/giờ. Tàu dịch vụ hậu cần nghề cá do Agribank Quảng Ngãi đầu tư vốn đã được Trung tâm tư vấn thiết kế và đăng kiểm nghề cá thuộc Tổng cục Thủy sản Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn phê duyệt.

Dự án đóng tàu dịch vụ hậu cần nghề cá của Công ty cổ phần thủy sản Lý Sơn là bước khởi đầu để từng bước trang bị cho ngư dân Quảng Ngãi những phương tiện tàu vỏ thép hiện đại, để nâng cao năng suất khai thác thủy, hải sản, góp phần phát triển kinh tế biển, tạo công ăn việc làm và thu nhập ổn định cho bà con ngư dân theo chính sách phát triển thủy sản của Chính Phủ, góp phần khẳng định và bảo vệ vùng lãnh hải của Việt Nam.

Phát biểu tại buổi Lễ ký kết Hợp đồng tín dụng, ông Phạm Trường Thọ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi - Trưởng ban chỉ đạo thực hiện Nghị định 67 tại Quảng Ngãi đã ghi nhận Agribank là Ngân hàng thương mại đầu tiên trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi thực hiện chủ trương này. Đồng thời, cũng yêu cầu Agribank Quảng Ngãi tiếp tục phối hợp tốt với các sở, ban, ngành được phân công tiếp cận dự án đóng tàu của các tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia chính sách tín dụng theo Nghị định 67.

(HTH)