Agribank sẽ phục vụ cho Dự án Giảm nghèo khu vực Tây Nguyên

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ban hành Quyết định số 1530/QĐ-NHNN, chỉ định ngân hàng phục vụ cho Dự án “Giảm nghèo khu vực Tây Nguyên” do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Theo đó, Thống đốc NHNN chỉ định Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) làm ngân hàng phục vụ cho Dự án “Giảm nghèo khu vực Tây Nguyên” theo Hiệp định Tài trợ (Số hiệu Cr.5330-VN) ký ngày 24/4/2014 giữa đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và đại diện WB.

NHNN yêu cầu Tổng Giám đốc Agribank chịu trách nhiệm thực hiện các quy định nêu trong Nghị định số 38/2013/NĐ-CP của Chính phủ về Quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ, các văn bản hướng dẫn thực hiện của NHNN và Bộ Tài chính; các quy định, hướng dẫn của WB để phục vụ tốt việc thực hiện Dự án.

Theo Hiệp định tài trợ đã ký, Dự án “Giảm nghèo khu vực Tây Nguyên” có tổng mức đầu tư 165 triệu USD. trong đó vốn vay WB là 150 triệu USD, vốn đối ứng của Chính phủ là 15 triệu USD. Mục tiêu của Dự án nhằm nâng cao mức sống thông qua cải thiện cơ hội sinh kế ở các xã nghèo tại 6 tỉnh Tây Nguyên gồm: Đắk Nông, Đắk Lắk, Kon Tum, Quảng Nam và Quảng Ngãi.

(HTH)