Agribank triển khai tín dụng ưu đãi cho nhà ở xã hội

Hôm nay, ngày 10/6, Agribank đã ký hợp đồng cho vay hỗ trợ nhà ở đối với 13 dự án của 10 doanh nghiệp, với số vốn vay là 3.295 tỷ đồng để xây dựng 11.292 căn hộ nhà ở xã hội. Theo tính toán, 13 dự án này có tổng mức đầu tư là 6.644 tỷ.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Trước đó, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) đã ban hành Quyết định số 591/QĐ-HĐTV-KHDN quy định về cho vay hỗ trợ nhà ở. Theo đó, kể từ 1/6/2013, các chi nhánh trong toàn hệ thống Agribank sẽ chủ động tiếp xúc với khách hàng là các doanh nghiệp có dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội và dự án nhà ở thương mại được chuyển đổi công năng sang dự án nhà ở xã hội do Bộ Xây dựng công bố, đồng thời tuyên truyền đến khách hàng là người mua nhà về chính sách, các thủ tục để được vay khoản vốn ưu đãi này. Sau thời gian ngắn triển khai, rất nhiều khách hàng đang hoàn chỉnh hồ sơ thủ tục để ngân hàng thẩm định.

Cũng để cụ thể hóa Quyết định này, Agribank đã ký hợp đồng cho vay hỗ trợ nhà ở đối với 13 dự án của 10 doanh nghiệp, với số vốn vay là 3.295 tỷ đồng để xây dựng 11.292 căn hộ nhà ở xã hội. Theo tính toán, 13 dự án này có tổng mức đầu tư là 6.644 tỷ.

Trên cơ sở hợp đồng đã ký, Agribank sẽ hỗ trợ khách hàng hoàn chỉnh hồ sơ để ngân hàng thẩm định cho vay theo quy định tại Thông tư 11 ngày 15/5/2013 của Ngân hàng Nhà nước và Thông tư số 07 (ngày 15/5/2013) của Bộ Xây dựng. Hai bên thống nhất chỉ ký hợp đồng tín dụng sau khi dự án nhà ở xã hội đã đủ các điều kiện vay vốn và được Agribank thẩm định là có hiệu quả theo quy định, được NHNN thông báo về nguồn tái cấp vốn đối với từng khách hàng và dự án.

Về mức cho vay, đối với khách hàng doanh nghiệp, Agribank cho vay tối đa 75% tổng mức đầu tư dự án; đối với khách hàng cá nhân, mức cho vay tối đa 80% giá trị hợp đồng, khách hàng có thể sử dụng chính tài sản hình thành từ vốn vay để bảo đảm cho khoản vay.

Mức lãi suất theo cho vay năm 2013 là 6%/năm, các năm tiếp theo do NHNH công bố, nhưng tối đa không quá 6%/năm. Thời gian ưu đãi lãi suất đến 10 năm đối với khách hàng cá nhân và 5 năm đối với doanh nghiệp, nhưng không vượt quá thời điểm 1/6/2023.

Lãi suất khoản vay được tính trên dư nợ thực tế của khách hàng và Agribank không thu thêm bất kỳ khoản phí nào. Sau thời điểm 1/6/2023 áp dụng theo quy định lãi suất của Agribank. Thời hạn cho vay được xác định theo khả năng trả nợ của khách hàng, đối với doanh nghiệp tối đa là 5 năm, đối với cá nhân từ 10 năm đến tối đa không quá 15 năm. Việc giải ngân gói sản phẩm cho vay hỗ trợ nhà ở xã hội của Agribank sẽ kết thúc tối đa đến hết ngày 1/6/2016.

(HTH)