Bac A Bank tăng vốn điều lệ

Ngân hàng TMCP Bắc Á (Bac A Bank) cho biết, ngân hàng đã hoàn thành việc tăng vốn điều lệ đợt 1 thêm 110.999.480.000 đồng, nâng mức vốn điều lệ từ 4.400.000.000.000 đồng lên 4.510.999.480.000 đồng thông qua việc phát hành 11.099.948 cổ phiếu để trả cổ tức năm 2014.

Bac A Bank tăng vốn điều lệ lên hơn 4.500 tỷ đồng. Nguồn: Bac A Bank.Bac A Bank tăng vốn điều lệ lên hơn 4.500 tỷ đồng. Nguồn: Bac A Bank.

Trước đó, Thống đốc NHNN chấp thuận việc Bac A Bank tăng vốn điều lệ từ 4.400 tỷ đồng lên 5.000 tỷ đồng theo Phương án tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên ngân hàng thông qua.

Vào tháng 6 năm 2015, Bac A Bank  tăng vốn điều lệ từ 3.700 tỷ đồng lên 4.400 tỷ đồng theo phương thức phát hành cổ phiếu riêng lẻ. Việc tăng vốn điều lệ đảm bảo tính tuân thủ của Ngân hàng đối với các quy định hiện hành, nâng cao năng lực tài chính cũng như gây dựng lòng tin với khách hàng. Điều này cũng tạo tiền đề để Ngân hàng có thể đầu tư, nâng cấp hạ tầng cơ sở công nghệ thông tin hiện đại, phát triển mạng lưới, nâng cao khả năng quản trị rủi ro..., qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng.

(T.N)