BIDV cấp tín dụng 250 tỷ đồng cho Tổng Công ty Thành An

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Tây Hồ (BIDV Tây Hồ) vừa cho biết, ngân hàng này và Tổng Công ty Thành An (đơn vị có truyền thống trong hoạt động xây lắp của Bộ Quốc phòng) đã ký kết Hợp đồng hạn mức tín dụng giai đoạn 2014 - 2015 với tổng giá trị là 250 tỷ đồng.

BIDV cấp tín dụng 250 tỷ đồng cho Tổng Công ty Thành An.BIDV cấp tín dụng 250 tỷ đồng cho Tổng Công ty Thành An.

Trên cơ sở hợp tác lâu dài và toàn diện giữa các bên, BIDV là ngân hàng cấp hạn mức tín dụng ngắn hạn lớn nhất cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty Thành An với tổng giá trị 250 tỷ đồng. Bên cạnh đó, BIDV hướng tới cung cấp các sản phẩm phi tín dụng chuyên nghiệp để đáp ứng nhu cầu của Tổng Công ty Thành An như: Bảo hiểm tài sản máy móc thiết bị công trình thông qua Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm BIDV (BIC); Các sản phẩm dịch vụ ngân hàng bán lẻ phục vụ nhu cầu của cán bộ công nhân viên đang làm việc và công tác tại Tổng Công ty như: Trả lương tự động, phát hành thẻ ATM, thẻ VISA,...

BIDV khẳng định luôn là đối tác chiến lược và mong muốn mở rộng hợp tác hơn nữa với khối doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng có hoạt động tốt, uy tín, cam kết đồng hành, cùng hợp tác lâu dài bền vững thông qua sự hỗ trợ các nguồn lực nhằm phát huy thế mạnh của mỗi bên trên các lĩnh vực hoạt động kinh doanh phù hợp với định hướng phát triển bền vững của các bên.

Theo đại diện Tổng Công ty Thành An, với lãi suất cho vay, phí bảo lãnh ưu đãi dành cho khối doanh nghiệp Bộ Quốc phòng hoạt động tốt, uy tín, nguồn vốn tín dụng ngắn hạn và bảo lãnh hạn mức của BIDV sẽ góp phần làm cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty có những bước phát triển lên tầm cao mới.

(HTH)