BIDV đạt 7.036 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) cho biết, năm 2015,  BIDV đã hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2015.  Lợi nhuận trước thuế của BIDV đạt 7.036 tỷ đồng, tăng 16% so với năm trước.

Năm 2015, lợi nhuận trước thuế của BIDV đạt 7.036 tỷ đồng. Nguồn: Internet.Năm 2015, lợi nhuận trước thuế của BIDV đạt 7.036 tỷ đồng. Nguồn: Internet.

Tính đến 31/12/215, tổng tài sản BIDV có quy mô dẫn đầu thị trường, đạt trên 857 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 25% so với năm 2014; Vốn điều lệ đạt trên 34 ngàn tỷ đồng; Tổng dư nợ tín dụng và đầu tư đạt trên 799 ngàn tỷ đồng, tăng trưởng trên 22% so với năm 2014; Tỷ lệ nợ xấu giảm xuống 1,71%;Tín dụng bán lẻ tăng trưởng 44%, chiếm 22,7% tổng dư nợ. Tổng nguồn vốn huy động đạt gần 793 ngàn tỷ đồng, tăng trưởng 26%; Lợi nhuận trước thuế khối NHTM đạt 7.036 tỷ đồng, tăng 16% so với năm trước; ROE đạt gần 15% và ROA 0,76%. 

Với những nỗ lực trong giai đoạn vừa qua, BIDV được các tổ chức định hạng tín nhiệm quốc tế như Moody’s và S&P đánh giá có triển vọng ổn định, nằm trong nhóm các ngân hàng có bậc xếp hạng tín nhiệm cao nhất Việt Nam. BIDV cũng được Forbes bình chọn là một trong 2.000 doanh nghiệp lớn nhất thế giới. Bên cạnh đó, BIDV cũng đã vinh dự đón nhận nhiều phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước, được các tổ chức trong nước và quốc tế trao nhiều giải thưởng danh giá trên các nghiệp vụ kinh doanh vốn tiền tệ, công nghệ thông tin, ngân hàng bán lẻ, ngân hàng điện tử…

Đánh giá về kết quả thực hiện các mục tiêu chiến lược, tái cơ cấu giai đ oạn 2011-2015, ông Trần Bắc Hà - Chủ tịch HĐQT Ngân hàng BIDV khẳng định mức tăng trưởng của BIDV trong 5 năm vừa qua là rất ấn tượng, đồng đều và toàn diện ở tất các cả chỉ tiêu tổng tài sản, huy động vốn, tín dụng, bán lẻ, dịch vụ ... với mức tăng trưởng cao (bình quân 17%/năm).

BIDV cũng đã hoàn thành tốt vai trò là công cụ đắc lực của Đảng, Chính phủ và NHNN trong thực thi chính sách tiền tệ, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế. Cũng trong 5 năm qua, BIDV đẩy mạnh hợp tác với các tổ chức trong và ngoài nước, tiên phong “mở đường” trong hoạt động đầu tư ra nước ngoài, tăng cường hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng và toàn diện. Ngoài duy trì và phát triển quan hệ với các tổ chức kinh tế trong nước BIDV thiết lập quan hệ đại lý với trên 1.700 ĐCTC lớn tại 122 quốc gia. BIDV đã có hiện diện thương mại tại 06 quốc gia, gồm: Lào, Campuchia, Myanmar, Séc, Nga, Đài Loan. BIDV cũng khởi xướng, đồng tổ chức 13 chương trình hợp tác kinh tế quốc tế để chuẩn bị sẵn sàng cho việc tham gia các hiệp định FTA, mở cửa cộng đồng ASEAN, kết nối thị trường EU, đặt dấu ấn tại thị trường Đông Bắc Á.

BIDV đặt ra một số mục tiêu nhiệm vụ cụ thể trong giai đoạn 2016-2018 và năm 2016 của toàn hệ thống như sau: Giữ vững vị thế Ngân hàng chủ lực, có trách nhiệm của quốc gia. Đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng 20%, trong đó tín dụng bán lẻ tăng trưởng trên 35%; Tỷ lệ nợ xấu kiểm soát dưới 3%, phấn đấu dưới 2%; Huy động vốn tăng trưởng 21-22%; Thu dịch vụ ròng tăng trưởng 20%; Chủ động, tích cực hội nhập sâu rộng vào thị trường tài chính ngân hàng khu vực và quốc tế; Tăng trưởng tín dụng an toàn, bền vững, có hiệu quả, tập trung vào những lĩnh vực ưu tiên nông nghiệp nông thôn, xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ, DNVVN, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao; Xử lý nợ xấu với các giải pháp, biện pháp đồng bộ; Phát triển, đa dạng hóa danh mục sản phẩm dịch vụ; Xây dựng và thực hiện hiệu quả chiến lược hội nhập kinh tế quốc tế của BIDV, trong đó chú trọng lộ trình thực hiện đến năm 2018 cơ bản đạt được nền tảng của một “ngân hàng đạt chuẩn ASEAN”...

(T.N)