BIDV điều chỉnh giảm lãi suất cho vay VNĐ

(eFinance Online) - Kể từ ngày hôm nay (29/4/2016), Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) chính thức điều chỉnh giảm lãi suất cho vay bằng đồng Việt Nam.
BIDV điều chỉnh giảm lãi suất cho vay VNĐ từ ngày 29/4BIDV điều chỉnh giảm lãi suất cho vay VNĐ từ ngày 29/4

Cụ thể: Lãi suất cho vay ngắn hạn: Giảm đến 0,5%/năm đối với các khách hàng tốt, vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh; Lãi suất cho vay trung dài hạn: Tối đa không quá 10%/năm đối với các khách hàng tốt, vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh;

Phạm vi áp dụng: Đối với các khoản vay mới kể từ thời điểm công bố thông tin.

Cùng với việc điều chỉnh giảm lãi suất cho vay, BIDV đồng thời thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp về tín dụng, huy động vốn, tài chính... Theo đó, trong thời gian tới, BIDV tập trung đẩy mạnh cơ cấu danh mục tín dụng theo hướng kiểm soát chặt chẽ qui mô cho vay bất động sản, các dự án BOT, kinh doanh chứng khoán và các lĩnh vực có hệ số rủi ro cao. Đồng thời, BIDV tập trung tăng trưởng tín dụng trong các lĩnh vực có hệ số rủi ro thấp, được hưởng lợi từ chính sách hội nhập...

Trong lĩnh vực huy động vốn, bên cạnh việc tiếp tục giữ vững nền vốn hiện tại, BIDV đẩy mạnh huy động vốn trung và dài hạn để đáp ứng nhu cầu tăng trưởng tín dụng và các chỉ số an toàn theo qui định của NHNN. Đặc biệt, từ nay đến cuối 2016, BIDV sẽ nỗ lực tiết giảm 500- 600 tỷ đồng chi phí hoạt động, tăng thu dịch vụ ròng, cải tiến qui trình nghiệp vụ, cải cách thủ tục hành chính...

BIDV cho biết, việc giảm lãi suất cho vay nói trên nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ cũng như chỉ đạo của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

(T.N)