BIDV, HDBank và Vietcombank nhận ủy thác từ SMEDF

(eFinance Online) - BIDV, HDBank và Vietcombank là ba ngân hàng được lựa chọn nhận ủy thác từ Quỹ Phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEDF). 
HDBank là 1 trong 3 ngân hàng nhận ủy thác từ SMEDFHDBank là 1 trong 3 ngân hàng nhận ủy thác từ SMEDF

Bộ Kế hoạch và Đầu tư  vừa tổ chức ra mắt Quỹ Phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Hà Nội. Quỹ có vốn điều lệ 2.000 tỷ đồng, gồm 6 thành viên: Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ là lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư; năm thành viên là lãnh đạo Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Cục Phát triển doanh nghiêp – Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Quỹ và Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam với chức năng hỗ trợ tài chính cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên cả nước.

BIDV, HDBank và Vietcombank là ba ngân hàng được SMEDF tín nhiệm lựa chọn nhận ủy thác từ Quỹ. Theo đó, các ngân hàng này sẽ chính thức triển khai hoạt động ủy thác từ Quỹ để giải ngân nguồn vốn cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc các ngành nghề: nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản; công nghiệp chế biến, chế tạo; cung cấp nước; hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải; đầu tư dự án phục vụ sản xuất kinh doanh. 

Các doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ được vay với lãi suất ưu đãi từ nguồn vốn nhận ủy thác là 5,5%/năm đối với các khoản vay ngắn hạn, 7%/năm đối với khoản vay trung và dài hạn và cố định trong suốt thời hạn vay, mức cho vay tối đa 70% tổng vốn đầu tư dự án và tối đa 30 tỷ đồng (không bao gồm vốn lưu động).

Các ngân hàng cho biết, nguồn vốn ủy thác từ Quỹ SMEDF là sự bổ sung kịp thời cho các ngân hàng nhằm đáp ứng nhu cầu vốn đầu tư ngày càng gia tăng của các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Đại diện ngân hàng HDBank cũng cam kết sẽ hỗ trợ doanh nghiệp trước và sau giải ngân: tư vấn chính xác, hướng dẫn cụ thể về gói vay vốn hỗ trợ của Quỹ, đảm bảo làm thủ tục nhanh chóng, rút ngắn thời gian vay vốn cho doanh nghiệp; giảm thiểu các loại chi phí gồm phí định giá tài sản, phí quản lý tài sản; hỗ trợ doanh nghiệp quản lý dòng tiền từ dự án đầu tư.

(T.Ngà)