BIDV hỗ trợ phát triển ngành chăn nuôi bò và sữa

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) cho biết, BIDV sẽ dành các gói tín dụng ưu đãi trong giai đoạn 2016 - 2020 cho ngành nông nghiệp nói chung và các doanh nghiệp tham gia ngành chăn nuôi bò và sữa nói riêng.

BIDV hỗ trợ phát triển ngành chăn nuôi bò và sữa

Vừa qua, tại Hà Nội, BIDV, Ngân hàng ANZ và Hiệp hội Thịt và Gia súc Úc (MLA) đã đồng tổ chức Tọa đàm ”Phát triển ngành công nghiệp bò và sữa hiện đại, hội nhập và bền vững tại Việt Nam” với mục tiêu là diễn đàn kết nối nhà quản lý, các chuyên gia, doanh nghiệp Việt Nam và quốc tế nhằm thúc đẩy phát triển hiệu quả ngành công nghiệp bò và sữa tại Việt Nam, kết nối và chia sẻ kinh nghiệm hoạt động trong chuỗi cung cấp của ngành, từ lĩnh vực chăn nuôi bò, chế biến, kinh doanh đến xuất nhập khẩu các sản phẩm thịt bò và sữa. 

Các nội dung được đưa  ra thảo luận, trao đổi tại tọa đàm bao gồm: (Chính sách hỗ trợ và hoạch định phát triển của Chính phủ đối với ngành công nghiệp bò và sữa; Những triển vọng của ngành công nghiệp bò tại Việt Nam không chỉ với thị trường trong nước mà bao gồm cả cơ hội xuất khẩu, và các cơ hội phát triển ngành tại Việt Nam đến năm 2030; Đánh giá về cơ hội, thách thức và nguồn lực tiềm năng cho các lĩnh vực trong chuỗi cung ứng của ngành công nghiệp bò tại Việt Nam; Đánh giá tổng quan về tiềm năng ngành công nghiệp sữa tại Việt Nam và cơ hội tăng trưởng. Tại buổi tọa đàm, ngân hàng BIDV và ngân hàng ANZ đã giới thiệu các giải pháp tín dụng cho  ngành công nghiệp bò và sữa.  

Phát biểu tại diễn đàn, ông Trần Bắc Hà - Chủ tịch HĐQT BIDV cho biết: “BIDV cam kết dành các gói tín dụng ngắn hạn và dài hạn ưu đãi trong giai đoạn 2016 -2020 cho các doanh nghiệp tham gia ngành công nghiệp chăn nuôi bò và sữa; Đồng thời, BIDV cũng sẵn sàng phối hợp với ngành chăn nuôi  tiếp tục nghiên cứu đầy đủ, kỹ lưỡng hơn để đánh giá triển vọng, cơ hội, thách thức khi các hiệp định thương mại tự do có hiệu lực đối với ngành nông nghiệp. Bên cạnh đó, BIDV cũng sẽ tăng cường các hoạt động hỗ trợ xây dựng chính sách cho địa phương; tư vấn, định hướng cho các doanh nghiệp đầu tư vào ngành chăn nuôi bò đầy tiềm năng tại Việt Nam” .

Cụ thể, BIDV sẽ dành khoản tín dụng ngắn hạn (tương đương khoảng 25.000 tỷ đồng) để tài trợ các đối tượng thuộc lĩnh vực nông nghiệp, đặc biệt là nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Trong dài hạn, BIDV sẽ dành khoản tín dụng tương đương 80.000 tỷ đồng cho vay trong lĩnh vực nông nghiệp đến năm 2020. Riêng đối với lĩnh vực chăn nuôi bò, BIDV đã xây dựng và ban hành gói tín dụng có quy mô 15.000 tỷ đồng để tài trợ các dự án bò thịt, bò sữa và áp dụng các cơ chế chính sách ưu đãi đối với các doanh nghiệp đầu tư triển khai các dự án bò thịt, bò sữa ứng dụng công nghệ cao; góp phần hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp đầu tư triển khai trong lĩnh vực này.

Đồng thời, BIDV cũng sẵn sàng phối hợp với ngành chăn nuôi  tiếp tục nghiên cứu đầy đủ, kỹ lưỡng hơn để đánh giá triển vọng, cơ hội, thách thức khi các hiệp định thương mại tự do có hiệu lực đối với ngành nông nghiệp.

(T.N)