BIDV hỗ trợ tín dụng để giảm tải cho các bệnh viện trung ương và địa phương

Ngày 15/6, tại Hà Nội, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) phối hợp Bộ Y tế tổ chức lễ công bố chương trình hỗ trợ tín dụng giảm tải và phát triển các bệnh viện Trung ương và địa phương.

BIDV hỗ trợ tín dụng để giảm tải cho các bệnh viện trung ương và địa phương.BIDV hỗ trợ tín dụng để giảm tải cho các bệnh viện trung ương và địa phương.

Chủ tịch Hội đồng quản trị BIDV Trần Bắc Hà cho biết: Xuất phát từ nhu cầu cấp bách nhằm giải quyết bài toán giảm tải cho hệ thống bệnh viện của Bộ Y tế và chủ trương đột phá ba mũi chiến lược của ngành y tế, BIDV đã chủ động phối hợp Bộ Y tế đề xuất, xây dựng Chương trình tín dụng dành cho y tế, thực hiện chủ trương xã hội hóa cho việc đầu tư nâng cấp, đổi mới cơ sở vật chất cũng như nâng cấp trang thiết bị cho ngành y tế theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.  Trong đó ưu tiên cho các dự án:  Đầu tư mới, cải tạo mở rộng và hiện đại hóa cơ sở khám chữa bệnh của các bệnh viện. Giảm tải cho các bệnh viện có công suất sử dụng giường bệnh quá cao (>120%) thuộc tuyến trung ương và các bệnh viện tuyến cuối của thành phố Hà Nội, TP.HCM xuống dưới 100%...

Chương trình tín dụng  với quy mô chương trình lên đến 20 nghìn tỷ đồng thực hiện theo nguyên tắc tín dụng thương mại có hoàn trả với lãi suất cho vay ưu đãi hợp lý. Thời gian triển khai Chương trình diễn ra đến hết ngày 31/5/2022.

Ngoài ra, chương trình cũng cung cấp nguồn vốn nhằm tăng cường đào tạo chuyên sâu, nâng cao kiến thức y học đạt trình độ quốc tế cho đội ngũ cán bộ y tế; hỗ trợ kinh phí đào tạo trực tiếp với tính chất ưu đãi và có hoàn trả. BIDV cũng sẽ dành nguồn vốn tín dụng với quy mô 200 tỷ đồng với lãi suất ưu đãi để cho vay các y bác sỹ tham gia các chương trình đào tạo chuyên sâu tại nước ngoài.

(HTH)