BIDV ký thỏa thuận hợp tác với Kyoto Bank

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và Ngân hàng Kyoto vừa chính thức ký kết Thỏa thuận hợp tác về việc phục vụ khách hàng Nhật Bản hoạt động tại Việt Nam.

BIDV ký thỏa thuận hợp tác với Kyoto Bank

Theo đó, Ngân hàng Kyoto và BIDV sẽ hợp tác để cung cấp các sản phẩm dịch vụ ngân hàng cho các doanh nghiệp Nhật Bản là khách hàng của Ngân hàng Kyoto có hoạt động đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam. Hai ngân hàng sẽ phối hợp đáp ứng nhu cầu của khách hàng về các sản phẩm dịch vụ tài chính - ngân hàng đa dạng bao gồm từ mở và quản lý tài khoản, tiền gửi, cấp tín dụng và bảo lãnh, thanh toán trong nước và quốc tế, kinh doanh ngoại tệ và phái sinh,...

Ngoài ra, hai ngân hàng cũng sẽ phối hợp để hỗ trợ cung cấp thông tin, tư vấn cho khách hàng về môi trường kinh doanh và đầu tư tại Việt Nam, các quy định của pháp luật Việt Nam đối với nhà đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, kết nối kinh doanh (business matching),...

Kyoto Bank là một trong số các Ngân hàng vùng lớn của Nhật Bản. Tổng tài sản của Ngân hàng Kyoto tính đến 31/03/2015 là 8242,8 tỷ Yên, tương đương 68,59 tỷ USD. Ngân hàng được Cơ quan định hạng tín nhiệm S&P xếp hạng dài hạn A (Long-term Issuer A). Kyoto Bank có trụ sở chính tại thành phố Kyoto, tỉnh Kyoto, ở vùng Kansai, Nhật Bản.

Đây là ngân hàng Nhật Bản thứ 20 ký hợp tác với BIDV trong lĩnh vực này.

(PV)