BIDV tài trợ 1.397 tỷ đồng mở rộng Quốc lộ 1

Ngày 16/01, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã ký hợp đồng tín dụng trị giá 1.397 tỷ đồng tài trợ dự án đầu tư mở rộng Quốc lộ 1 qua tỉnh Bình Định.

Lễ ký hợp đồng tín dụng mở rộng Quốc lộ 1.Lễ ký hợp đồng tín dụng mở rộng Quốc lộ 1.

Theo đó, BIDV thực hiện tài trợ vốn và dịch vụ thực hiện 02 dự án đầu tư, mở rộng Quốc lộ 1, bao gồm đoạn km 1125 - km 1153  tỉnh Bình Định và đoạn km 1212+400 - km 1265 tỉnh Bình Định, Phú Yên theo hình thức hợp đồng BOT. Đây là các dự án cho vay nằm trong gói tín dụng với tổng trị giá 30.000 tỷ đồng đã được BIDV và Bộ Giao thông Vận tải ký kết từ đầu năm 2013 để tài trợ cho các dự án BOT mở rộng Quốc lộ 1. 

Cụ thể, Dự án đầu tư, mở rộng Quốc lộ 1 đoạn km 1125 - km 1135 tỉnh Bình Định với tổng vốn đầu tư là 1.644 tỷ đồng, trong đó, BIDV cam kết tài trợ gói tín dụng chiếm 85% tổng vốn đầu tư, tương đương khoảng 1.397 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu chiếm khoảng 15% là khoảng 240 tỷ đồng. Thời hạn cho vay là 19 năm, 03 tháng. Tổng chiều dài tuyến dự án gần 29 km, địa điểm tại huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định và được triển khai thực hiện trong giai đoạn 2014 - 2016 và sẽ được hoàn thành trước 31/12/2015.

Đối với dự án đầu tư, mở rộng Quốc lộ 1 đoạn km 1212+400 - km 1265 tỉnh Bình Định, Phú Yên, ký kết với Công ty TNHH BOT Bình Định. Tổng vốn đầu tư 2.041 tỷ đồng, trong đó BIDV cam kết tài trợ gói tín dụng chiếm 85% tổng vốn đầu tư, tương đương khoảng 1.588 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu chiếm 15%, khoảng 279 tỷ đồng. Thời hạn cho vay là 14 năm, 6 tháng.

Ông Trần Lục Lang - Phó Tổng giám đốc BIDV cho biết: Với tầm quan trọng của Dự án, uy tín, kinh nghiệm của Nhà đầu tư và trên cơ sở hiệu quả dự án, BIDV cam kết cung ứng đầy đủ, nhanh chóng, kịp thời vốn tín dụng cũng như các sản phẩm dịch vụ hiện đại, tiện ích để hỗ trợ cho cho nhà đầu tư hoàn thành dự án đúng tiến độ, góp phần xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, đáp ứng nhu cầu vận tải, đi lại của nhân dân, giảm ùn tắc và tai nạn giao thông, đồng thời đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng.

(HTH)