BIDV tăng vốn điều lệ cho LVB

Mới đây, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có văn bản số 2018/NHNN-TTGSNH về việc Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) góp vốn bổ sung để tăng vốn điều lệ cho Ngân hàng liên doanh Lào - Việt (LVB).

BIDV tăng vốn điều lệ cho LVB

Theo đó, NHNN với vai trò là đại diện chủ sở hữu vốn góp của Nhà nước tại BIDV đồng ý việc BIDV góp vốn bổ sung thêm 19,5 triệu USD từ nguồn vốn điều lệ và quỹ dự trữ để tăng vốn điều lệ cho LVB lên 80 triệu USD (trong năm 2014) và 100 triệu USD (trong năm 2015) theo đề nghị của BIDV.

Hội đồng quản trị BIDV có trách nhiệm quyết định việc góp vốn trên cơ sở sự cần thiết của việc tăng vốn điều lệ của LVB trong từng giai đoạn và đảm bảo duy trì các tỷ lệ an toàn trong hoạt động ngân hàng theo quy định của pháp luật hiện hành; Hoàn tất các thủ tục pháp lý có liên quan về đầu tư ra nước ngoài theo quy định của pháp luật Việt Nam và có văn bản báo cáo NHNN kết quả thực hiện sau khi hoàn tất việc góp vốn bổ sung cho LVB.

(HTH)