BIDV thanh toán cho khách hàng quên thẻ tiết kiệm gần 15 năm

Ngày 10/12, tại Hà Nội, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Hoàn Kiếm (BIDV Hoàn Kiếm) đã tổ chức thanh toán Thẻ tiết kiệm có kỳ hạn tiền bằng Đồng Việt Nam (VND) và Ngoại tệ USD (USD) cho khách hàng gửi tiền tiết kiệm từ các năm 1999 đến năm 2001. Tổng số tiền gửi tiết kiệm là 7.000 USD và 47 triệu đồng đã được tất toán nhận được 10.427 USD và 165 triệu Đồng.

Sổ tiết kiệm số PY 0000933 của bà Ngô Thị Hợi.Sổ tiết kiệm số PY 0000933 của bà Ngô Thị Hợi.

Cụ thể, trong thời gian trên, ngày 13/5/1999, bà Ngô Thị Hợi tại Hà Nội đã gửi sổ Tiết kiệm có kỳ hạn VND số PY 0000933, với số tiền 27 triệu đồng, kỳ hạn 6 tháng, lãi suất 0,80%/tháng; Ngày 16/10/2001, Bà gửi tiếp sổ Tiết kiệm có kỳ hạn VND số UY 0099589, với số tiền 20 triệu đồng, kỳ hạn 12 tháng, lãi suất 0,55%/tháng và Sổ tiết kiệm có kỳ hạn USD số AN 0007951, với số tiền 7.000 USD, kỳ hạn 12 tháng, lãi suất 2,25%/ năm .

Qua thời gian dài để quên trong tủ, mãi đến đầu tháng 12/2014 gia đình Bà Hợi mới nhớ ra. Anh Phan Anh là con trai của Bà Hợi đến BIDV Hoàn Kiếm để làm thủ tục thanh toán các Thẻ tiết kiệm nói trên. Ngay sau khi nhận được đề nghị của anh Phan Anh, BIDV Hoàn kiếm đã kiểm tra trên máy chủ và xác nhận các sổ Tiết kiệm có kỳ hạn nói trên do BIDV phát hành gần 15 năm trước.

Do chủ sổ là Bà Ngô Thị Hợi nay đã già yếu 79 tuổi, có bệnh lý mất trí nhớ... BIDV Hoàn Kiếm đã hướng dẫn anh thực hiện các thủ tục pháp lý theo quy định để nhận được số tiền trên về chăm sóc mẹ già. Theo đó,  Sổ tiết số PY 0000933 đã được nhận tổng giá trị gốc và lãi đến ngày 10/12/2014 là 97.993.500đ; Sổ tiết kiệm số UY 099589 đã được nhận tổng giá trị gốc và lãi đến ngày 10/12/2014 là 66.676.900đ; Sổ tiết kiệm số AN 0007951 đã được nhận tổng giá trị gốc và lãi đến ngày 10/12/2014 là 10.427,77 usd.

Việc thanh toán chi trả các sổ tiết kiệm có kỳ hạn trên do BIDV phát hành từ gần 15 năm trước đã được thực hiện nhanh chóng chính xác thể hiện tính ưu việt của sản phẩm Tiết kiệm có kỳ hạn luôn bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Theo đó, khi hết kỳ hạn khách hàng không đến lĩnh lãi, sổ tiết kiệm sẽ tự động chuyển sang kỳ hạn mới với lãi suất mới được công bố tại ngày chuyển.

(HTH)