BIDV: Tín dụng tăng vượt kế hoạch nhờ đổ vốn vào lĩnh vực ưu tiên

Thông tin mới nhất từ Ngân hàng BIDV cho thấy, dư nợ tín dụng cho nền kinh tế đạt 391.000 tỷ đồng, tăng 16,7% so năm 2012. Để BIDV vượt kế hoạch tăng trưởng tín dụng là nhờ dòng vốn tín dụng của ngân hàng đã hướng vào các lĩnh vực ưu tiên.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Đến cuối năm 2013, nguồn vốn huy động đạt 472 nghìn tỷ đồng, trong đó huy động vốn trên thị trường 1 (vốn trong dân cư) đạt 417 nghìn tỷ đồng, tăng 16% so năm 2012; dư nợ tín dụng cho nền kinh tế 391 nghìn tỷ đồng, tăng 16,7% so năm 2012, nợ xấu được kiểm soát ở mức 2,3%, lợi nhuận trước thuế đạt 5.233 tỷ đồng, tăng gần 21% so với năm 2012, đạt 110,8% kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao. Trong điều kiện việc hấp thụ vốn của nền kinh tế và khả năng cấp tín dụng của toàn hệ thống Ngân hàng còn khó khăn, một trong những nguyên nhân để BIDV vượt kế hoạch tăng trưởng tín dụng là nhờ ngân hàng đã tích cực thúc đẩy tín dụng ngay từ đầu năm hướng vào các lĩnh vực ưu tiên, cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn, tăng 32,6%, cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tăng 24,8%, tài trợ xuất khẩu tăng 21%, cho vay doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao tăng 25,5%.

Đồng thời, BIDV đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng có hiệu quả, tiếp tục hỗ trợ thị trường, tháo gỡ khó khăn trong SXKD cho khoảng 800 doanh nghiệp. BIDV cũng tích cực triển khai mạnh mẽ và có hiệu quả các chương trình tín dụng trọng điểm với tổng nguồn vốn cam kết lên đến 40 ngàn tỷ đồng. Điển hình như triển khai cho vay Chương trình mở rộng Quốc lộ 1 đoạn Hà Nội đến Cần Thơ; gói sản phẩm hợp tác 4 Nhà trong lĩnh vực BĐS (Ngân hàng - Chủ đầu tư - Nhà thầu - Nhà cung cấp VLXD) nhằm tháo gỡ khó khăn về vốn cũng như nguồn cung của thị trường, triển khai từ năm 2012; Cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết 02 của Chính Phủ, Thông tư số 11/2013/TT-NHNN, cho vay thu mua lúa gạo, nông sản, cho vay chăn nuôi thủy sản và đặc biệt thực hiện hỗ trợ khách hàng khắc phục hậu quả cơn bão số 10, 11, 15.

Bên cạnh đó, đa dạng hóa thị trường cũng là một chiến lược để BIDV tăng trưởng trong năm qua mà điển hình là việc mở liên doanh với nước bạn Lào, Campuchia, Myanmar. Cụ thể, Ngân hàng Liên doanh Lào Việt, ngân hàng con của BIDV, được thành lập từ 1999, đến nay đã có tổng tài sản đạt 525 triệu USD, vốn điều lệ 70 triệu USD và đứng thứ 2 về quy mô vốn điều lệ tại thị trường Lào, lợi nhuận năm 2013 đạt 6,3 triệu USD; Công ty Liên doanh Bảo hiểm Lào Việt (LVI) với vốn điều lệ 3 triệu USD, đứng thứ 2 về doanh thu phí bảo hiểm gốc trên thị trường bảo hiểm phi nhân thọ tại Lào, lợi nhuận đạt 761 nghìn USD.

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Campuchia (BIDC) đến nay đã có tổng tài sản lên đến 520 triệu USD và đứng thứ 5 về quy mô Tổng tài sản tại thị trường Campuchia và đứng thứ 6 về quy mô vốn tại thị trường, dư nợ tín dụng đạt 377 triệu USD, huy động vốn đạt 413 triệu USD, lợi nhuận năm 2013 đạt 5,5 triệu USD. Công ty Liên doanh Bảo hiểm Campuchia - Việt Nam (CVI) sau hơn 4 năm hoạt động, doanh thu đạt 3,4 triệu USD, chiếm 8% thị phần Campuchia và Lợi nhuận trước thuế đạt 443 nghìn USD vào cuối năm 2013.

Đặc biệt, với vai trò là Chủ tịch 03 Hiệp hội Các nhà đầu tư Việt Nam sang Campuchia, Lào, Myanmar, BIDV đã phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ và mục đích đề ra, đóng vai trò nòng cốt dẫn dắt các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vào các thị trường này; phối hợp tổ chức thành công nhiều sự kiện hợp tác kinh tế, đầu tư giữa Việt Nam và các nước bạn.

(T.Hương)